Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

 

 

 

 

 

Statut UR (tekst jednolity z dnia 29 listopada 2018 r.)

  1. Postanowienia ogólne
  2. Organizacja Uniwersytetu
  3. Organy Uniwersytetu
  4. Tryb wyborów, powoływania i odwoływania organów Uniwersytetu
  5. Pracownicy Uniwersytetu
  6. Studia i studenci Uniwersytetu
  7. Administracja i gospodarka Uniwersytetu
  8. Przepisy porządkowe dotyczące organizowania zgromadzeń
  9. Przepisy przejściowe i końcowe

WERSJA DO DRUKU: docpdf

Wstawił:Adrian Kruba 2020-04-20 07:38:08
Zatwierdził: 2020-04-19
Sporządził:prof. dr hab. Sylwester Czopek 2020-04-19