Strona Główna BIP UR

Witamy na biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Uniwersytet Rzeszowski
uczelnia publiczna

Adres: al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 872 10 00 (centrala)
bip.ur.edu.pl
www.ur.edu.pl
e-mail: info@ur.edu.pl
NIP: 813-32-38-822
REGON: 691560040

Adres ESP Uniwersytetu Rzeszowskiego na Platformie ePUAP: URzeszow/SkrytkaESP

 

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem

e-mail: bip@ur.edu.pl