Akty prawne

 

Uchwała nr 43/12/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Załącznik do Uchwały nr 43/12/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Uchwała nr 42/12/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2021/2022

 

Zarządzenie nr 136/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 07.12.2020r. w sprawie uruchomienia kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2021/2022

 

Zarządzenie nr 101/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22.09.2020 r. w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021 dla doktorantów w Szkole Doktorskiej UR

 

Zarządzenie nr 100/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22.09.2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 51/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10.09.2019 r. w sprawie badania lekarskiego doktorantów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uchwała nr 519/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2020/2021 w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uchwała nr 518/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2020/2021

 

Zarządzenie nr 85/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10.12.2019r. w sprawie uruchomienia kształcenia w Szkole Doktorskiej UR na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2020/2021

 

Zarządzenie nr 63/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10.10.2019r. w sprawie: legitymacji doktoranta Szkoły Doktorskiej UR

 

Uchwała nr 480/09/2019 Senatu UR z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 448/05/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2019/2020

 

Uchwała nr 479/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 407/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej

Regulamin Szkoły Doktorskiej UR stanowiący załącznik do Uchwały nr 479/09/2019 Senatu UR

 

Zarządzenie nr 59/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30.09.2019r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020

 

Zarządzenie 51/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10.09.2019 r. w sprawie badania lekarskiego doktorantów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Załącznik nr 1 Skierowanie na badania lekarskie

 

Uchwała nr 449/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Rzeszowski

 

Uchwała nr 448/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2019/2020

 

Zarządzenie nr 31/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22.05.2019r. w sprawie uruchomienia kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

 

Zarządzenie nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26.04.2019r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Uchwała nr 407/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej UR

Regulamin Szkoły Doktorskiej UR stanowiący załącznik do Uchwały nr 407/02/2019 Senatu UR

Wstawił:Adrian Kruba 2019-10-24 15:13:11
Zatwierdził: 2021-09-22
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2021-09-22