Wyniki konkursów

 

Zobacz najnowsze

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 4 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Pana mgra Daniela Barczaka, który spełnił wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyła 1 osoba.

Komisja konkursowa po dokładnej analizie dokumentów, stwierdziła, że dr Joanna Leśniak spełnia wszystkie wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informujemy,iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Kolegium Nauk Przyrodniczych UR nie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku kandydatów. 

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

Informujemy iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Informatyki Kolegium Nauk Przyrodniczych UR zostało rozstrzygnięte.
Dokumenty złożyła 1 osoba.
Komisja konkursowa wybrała Pana mgr. inż. Jaromira Sarzyńskiego, który spełnił wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

 

Informacja o unieważnieniu konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizjoterapii, w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR

(CM/K-45/2020)

 

Informujemy, że konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizjoterapii w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR został unieważniony przez Pana Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwestra Czopka.

 

Uzasadnienie: Podstawa prawna Statut UR § 108 pkt.7.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Dorotę Hanf-Osetek  na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: lek. Dorota Hanf-Osetek spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu otwartego na funkcję Kierownika Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 Im. Św. Jadwigi Królowej W Rzeszowie

 

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią prof. dr hab. n.med. Dorotę Darmochwał-Kolarz  do objęcia funkcji   Kierownika Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dniem 1 października 2020 r.

Uzasadnienie: Pani prof. dr hab. n.med. Dorota Darmochwał-Kolarz spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez pracodawcę. Kandydatka posiada stopień naukowego profesora nauk medycznych, dyscyplina naukowa:  nauki medyczne. Kandydatkaposiada kwalifikacje formalne określone w § 68 Statutu UR a także doświadczenie zawodowe oczekiwane na tym stanowisku.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu otwartego na funkcję Kierownika Kliniki Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana prof. dr hab. n.med. Sławomira Snelę  do objęcia funkcji  Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dniem 1 października 2020 r.

Uzasadnienie: Pan prof. dr hab. n.med. Sławomir Snela spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez pracodawcę. Kandydat posiada stopień naukowego profesora nauk medycznych, dyscyplina naukowa:  nauki medyczne. Kandydat posiada kwalifikacje formalne określone w § 68 Statutu UR a także doświadczenie zawodowe oczekiwane na tym stanowisku.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu otwartego na funkcję Kierownika Kliniki Kardiochirurgii z Poddziałem Chirurgii  w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 Im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr hab. n.med. Kazimierza Widenkę, prof. UR,  do objęcia funkcji  Kierownika Kliniki Kardiochirurgii z Poddziałem Chirurgii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie dniem 1 października 2020 r.

Uzasadnienie: Pan dr hab. n.med. Kazimierz Widenka, prof. UR, spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez pracodawcę. Kandydat posiada stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, dyscyplina naukowa:  nauki medyczne. Kandydat posiada kwalifikacje formalne określone w § 68 Statutu UR a także doświadczenie zawodowe oczekiwane na tym stanowisku.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta dydaktycznego w  Pracowni Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR (CM/K-11/2020)

Dokumenty na konkurs złożyły 4 osoby.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr  Sylwię Chmiel Szajner na stanowisko adiunkta dydaktycznego w  Pracowni Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Uzasadnienie: dr Sylwia Chmiel-Szajner spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych
(CM/K-30/2002)

Dokumenty na konkurs złożyły 2 osoby.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. den. Annę Zielińską na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie:

Lek. den. Anna Zielińska spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego
w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych
(CM/K-36/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana lek. Grzegorza Sitenia na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii, w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie:

Lek. Grzegorz Siteń spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego
w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych
(CM/K-38/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Wiolettę Annę Bal a na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii, w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie:

Lek. Wioletta Anna Bal spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych
(CM/K-28/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Agnieszkę Domin a na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii, w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie:

Lek. Agnieszka Domin spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych
(CM/K-40/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr hab. n.med. Hannę Czajkę a na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii ,

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie:

Dr hab. n.med. Hanna Czajka spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego
w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych
(CM/K-25/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Dominikę Wróblewską na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych, w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie:

Lek. Dominka Wróblewska spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego
w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych
(CM/K-37/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana lek. Konrada Boczonia a na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii, w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie:

Lek. Konrad Boczoń spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych (CM/K-26/2020)

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pan lek.med. Tomasza Kaziród na  stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: lek.med. Tomasz Koziród spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o nie rozstrzygnięciu konkursu CM/K- 41/2020 na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Medycyny Ratunkowej  i Intensywnej Terapii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

 

Informujemy iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta

w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Medycyny Ratunkowej  i Intensywnej Terapii

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR zostało nierozstrzygnięte.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko adiunkta dydaktycznego w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych  UR (CM/K-19/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr n.med. Rafała Kurianowicza  na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych  UR

 

Uzasadnienie: dr n.med. Rafał Kurianowicz spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych (CM/K-22/2020)

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr n.med. Monikę Kraśnicką  na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: dr n.med. Monika Kraśnicka  spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych (CM/K-23/2020)

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek.med. Agnieszkę Krajewską-Róg na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: lek.med. Agnieszka Krajewska-Róg spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych (CM/K-24/2020)

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek.med. Bernadettę Deręgowską na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: lek.med. Bernadetta Deręgowska spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych (CM/K-26/2020)

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pan lek.med. Tomasza Koziród na  stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: lek.med. Tomasz Koziród spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych (CM/K-27/2020)

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pan lek.med. Piotra Pardaka na  stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: lek.med. Piotr Pardak spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Onkologii Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR ( CM/K-12/2020)

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pan lek.med. Maksymiliana Kruczałę na  stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Onkologii Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR.

 

Uzasadnienie: lek.med. Maksymilian Kruczała spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu otwartego na funkcję Kliniki Onkohematologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (CM/K-10/2020)

 

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr hab. n.med. Radosława Chabra  do objęcia funkcji  Kierownika Kliniki Onkohematologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dniem 15 sierpnia 2020 r.

Uzasadnienie: Pan dr hab. n.med. Radosław Chaber, spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez pracodawcę. Kandydat posiada stopień naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych, dyscyplina naukowa:  nauki medyczne. Kandydat posiada kwalifikacje formalne określone w § 68 Statutu UR a także doświadczenie zawodowe oczekiwane na tym stanowisku.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko profesora Uczelni w Zakładzie Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR (CM/K-18/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr hab. n.med. Przemysława Pacana  na stanowisko profesora Uczelni w Zakładzie Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR.

 

Uzasadnienie: dr hab. n.med. Przemysław Pacan spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Ratownictwa Medycznego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych (CM/K-42/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr n. o zdr. Sabinę Krupę na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Ratownictwa Medycznego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych

 

Uzasadnienie: dr n.o zdr Sabina Krupa spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Chirurgii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR ( CM/K-9/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr n. med. Bogusława Gawędę, na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Chirurgii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: dr n.med. Bogusław Gawęda spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Chirurgii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR (CM/K-17/2020)

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr n. med. Krzysztofa Kornetę, na stanowisko  adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Chirurgii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: dr n.med. Krzysztof Korneta spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Farmakologii Klinicznej i Doświadczalnej w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych (CM/K-39/2020)

Dokumenty na konkurs złożyło 5 osób.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr inż. Annę Czerniecką-Kubicką, na  stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Farmakologii Klinicznej i Doświadczalnej

w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie: dr inż. Anna Czerniecka-Kubicka spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko adiunkta dydaktycznego
w Zakładzie Mikrobiologii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR (CM/K-14/2020)

Dokumenty na konkurs złożyło 4 osoby.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr Mariusza Worka, na  stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Mikrobiologii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: dr Mariusz Worek spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nauk o Człowieku w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej Kolegium Nauk Medycznych (CM/K-43/2020)

 

Dokumenty na konkurs złożyło 2 osoby.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana mgra Wojciecha Paśko, na  stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nauk o Człowieku w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej Kolegium Nauk Medycznych

 

Uzasadnienie: mgr Wojciech Paśko spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu stanowisko profesora Uczelni w Zakładzie Chirurgii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr hab. n.med. Andrzeja Komorowskiego na stanowisko profesora Uczelni w Zakładzie Chirurgii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: dr hab. n.med. Andrzej Komorowsaki spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu  (CM/K-33/2020) otwartego na funkcję Kierownika Kliniki Gastroenterologii i Centralnej Pracowni Endoskopii
Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana prof. dr hab. n.med. Rafała Filipa Kierownika Kliniki Gastroenterologii i Centralnej Pracowni Endoskopii

w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie .

Uzasadnienie: Pan prof. dr hab. n.med. Sławomir Snela spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez pracodawcę. Kandydat posiada stopień naukowego profesora nauk medycznych, dyscyplina naukowa:  nauki medyczne. Kandydat posiada kwalifikacje formalne określone w § 68 Statutu UR a także doświadczenie zawodowe oczekiwane na tym stanowisku.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (CM/K-45/2020) otwartego na funkcję Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1im. Fryderyka Chopina  nr 1

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr hab. n.med. Andrzej Komorowski Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Fryderyka Chopina

  nr 1 w Rzeszowie

Uzasadnienie: Pan dr hab. n.med. Andrzej Komorowski spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez pracodawcę. Kandydat posiada stopień naukowego profesora nauk medycznych, dyscyplina naukowa:  nauki medyczne. Kandydat posiada kwalifikacje formalne określone w § 68 Statutu UR a także doświadczenie zawodowe oczekiwane na tym stanowisku.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (CM/K-49/2020) otwartego na funkcję KIEROWNIKA Kliniki Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina  w Rzeszowie 

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana prof. dr hab. n.med. Mirosław Markiewicza na kierownika Kliniki Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina  w Rzeszowie

Uzasadnienie: Pan dr hab. n.med. Mirosław Markiewicz spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez pracodawcę. Kandydat posiada stopień naukowego profesora nauk medycznych, dyscyplina naukowa:  nauki medyczne. Kandydat posiada kwalifikacje formalne określone w § 68 Statutu UR a także doświadczenie zawodowe oczekiwane na tym stanowisku.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (CM/K-44/2020) na 3 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Fizjoterapii  w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Dokumenty na konkurs złożyło 8 osób.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała:

- mgr Renata Borys

- dr Anita Pacześniak - Jost

- mgr Anna Puchalska-Sarna

Uzasadnienie: Kandydatki  spełniły wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (CM/K-47/2020) stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Patofizjologii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pani lek. Elżbieta Łach-Pasko  na  stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Patofizjologii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: mgr Filip Wołoszyn spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (CM/K-54/2020) stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Fizjologii Człowieka w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pan mgr. Filipa Wołoszyna na  stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Fizjologii Człowieka w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Uzasadnienie: mgr. Filip Wołoszyn spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-53/2020) na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr Olgę Wolińską na  stanowisko adiunkta dydaktycznego w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: dr Olga Wolińska spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (CM/K-48/2020) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Pracowni Medycyny Rodzinnej w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pan lek. Piotra Mierzwę na  stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Pracowni Medycyny Rodzinnej w Instytucie Nauk Medycznych

Kolegium Nauk Medycznych

 

Uzasadnienie: lek. Elżbieta Łach-Pasko spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (CM/K-51/2020) na asystenta dydaktycznego w Zakładzie Opieki Położniczo-Ginekologicznej w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Dokumenty na konkurs złożyły 2 osoby.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią mgr Martę Lęcznar na  stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Opieki Położniczo-Ginekologicznej w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Uzasadnienie: mgr Marta Lęcznar spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (CM/K-56/2020) na stanowisko na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej w Instytucie Nauk Medycznych w wymiarze 1 etatu.

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana mgr Sylwestra Stachurę  na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej w Instytucie Nauk Medycznych w wymiarze 1 etatu.

Uzasadnienie: mgr Sylwester Stachyra spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (CM/K-55/2020) na stanowisko na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej w Instytucie Nauk Medycznych w wymiarze ¾ etatu

 

Dokumenty na konkurs złożyły 2 osoby.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana mgr Krzysztofa Nasiadkę  na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej w Instytucie Nauk Medycznych w wymiarze ¾ etatu

Uzasadnienie: mgr Krzysztof Nasiadka spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (CM/K-52/2020) na stanowisko adiunkta dydaktycznego w  Katedrze Fizjoterapii w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Dokumenty na konkurs złożyły 3 osoby.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr n.med. Macieja Kochmana na stanowisko adiunkta dydaktycznego w  Katedrze Fizjoterapii w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Uzasadnienie: dr n.med. Maciej Kochman spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Ekonomii i Finansów UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 2 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Pana mgra Radosława Pyrka, który spełnił wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Ekonomii i Finansów UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych UR nie zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyła 1 osoba.

Komisja konkursowa uznała, że zgłoszona kandydatura nie spełnia wymagań postawionych przez Pracodawcę.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Ekonomii i Finansów UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Rynków Finansowych i Finansów Publicznych w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych UR nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku kandydatów.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-58/2020) na  stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Biologii w Instytucie Nauk Medycznych  Kolegium Nauk Medycznych

 

Dokument na konkurs złożyła 1 osoby.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr. Kamila Jurowskiego na stanowisko adiunkta dydaktycznego w  Zakładzie Biologii w Instytucie Nauk Medycznych  Kolegium Nauk Medycznych UR.

 

Uzasadnienie: dr Kamil Jurowski spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ( CM/K-57/2020) na funkcję Kierownika Kliniki  Kardiologii  z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Dokument na konkurs złożyła 1 osoby.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr. hab. n.med. Andrzeja Przybylskiego, prof. UR na funkcję Kierownika Kliniki  Kardiologii  z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

Uzasadnienie: dr hab. n.med. Andrzej Przybylski, prof. UR spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ( CM/K-57/2020) na funkcję Kierownika Kliniki  Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu

w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

 

Dokument na konkurs złożyła 1 osoby.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią prof. dr. hab. n.med. Halinę Bartosik-Psujek

na funkcję Kierownika Kliniki  Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu

w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Uzasadnienie: Prof.dr hab. n.med. Halina Bartosik-Psujek  spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Instytucie Technologii Żywności i Żywienia (na zastępstwo).

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Instytucie Technologii Żywności i Żywienia (na zastępstwo) zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 2 osoby.

Komisja konkursowa po analizie przedstawionych dokumentów wybrała Panią dr inż. Jagodę Żurek, która jako jedyna spełniła wszystkie wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

Informacja o unieważnieniu konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Anglistyki w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Kognitywnego Kolegium Nauk Humanistycznych UR

 

Informujemy, iż konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Anglistyki w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Kognitywnego Kolegium Nauk Humanistycznych UR na  został unieważniony przez Prorektora Kolegium Nauk Humanistycznych, prof. dr hab. Pawła Gratę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-1/2021) na  stanowisko KIEROWNIKA Kliniki  Ginekologiczno-Położniczej z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala im.Św. Ojca Pio w Przemyślu

 

Dokument na konkurs złożyła 1 osoby.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana prof.dr hab. n.med. Grzegorza Rabę na KIEROWNIKA Kliniki  Ginekologiczno-Położniczej z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala im.Św. Ojca Pio w Przemyślu

 

Uzasadnienie: prof. dr hab. n.med. Grzegorz Raba spełnił wymagania przedstawione przez Pracodawcę. Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Rynków Finansowych i Finansów Publicznych  w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych UR

 

 

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Rynków Finansowych i Finansów Publicznych w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych UR nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku kandydatów.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Rynków Finansowych i Finansów Publicznych w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych UR

 

 

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Rynków Finansowych i Finansów Publicznych w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych UR nie zostało rozstrzygnięte
z powodu braku kandydatów.

 

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Badań Szkoły Instytutu Pedagogiki UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Badań Szkoły Instytutu Pedagogiki UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty na konkurs złożyło 5 osób.

Komisja konkursowa wybrała Panią dr Ewę Tłuczek-Tadlę, która spełniła wszystkie wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-5/2021) na  stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Fizjologii Człowieka w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

 

Dokument na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Małgorzatę Rodzoń-Norwicz na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Fizjologii Człowieka w Instytucie Nauk Medycznych

Kolegium Nauk Medycznych

 

Uzasadnienie: lek. Małgorzata Rodzoń-Norwicz spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-9/2021) na  stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

 

Dokument na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana lek. Krzysztofa Kipera stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: lek. Krzysztof Kiper spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-8/2021) na  stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Medycyny Ratunkowej  i Intensywnej Terapii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

 

Dokument na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana lek. Michał Domka stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Medycyny Ratunkowej  i Intensywnej Terapii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie: lek. Michał Domka spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-11/2021) na  stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

 

Dokument na konkurs złożyły 2 osoby. 1 osoba nie zgłosiła się.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana lek. Szymona Figurskiego stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

 

Uzasadnienie: lek. Szymon Figurski spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-13/2021) na  stanowisko  profesora Uczelni w Katedrze Ginekologii i Położnictwa w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Dokument na konkurs złożyła 1 osoba.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr hab. n.med. Bogdan Obrzut stanowisko profesora Uczelni w Katedrze Ginekologii i Położnictwa w Instytucie Nauk Medycznych

Kolegium Nauk Medycznych UR.

 

 

Uzasadnienie: dr hab. n.med. Bogdan Obrzut spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (KNP/II/AS1) na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

Informujemy iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Kolegium Nauk Przyrodniczych UR zostało rozstrzygnięte.
Dokumenty złożyły 2 osoby.
Komisja konkursowa wybrała Pana mgr. inż. Wojciecha Gałkę, który spełnił wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (KNP/II/AS2) na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

Informujemy iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Kolegium Nauk Przyrodniczych UR zostało rozstrzygnięte.
Dokumenty złożyły 2 osoby.
Komisja konkursowa wybrała Pana mgr Yurii Bloshko , który spełnił wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (KNP/II/AS3) na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

Informujemy iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Kolegium Nauk Przyrodniczych UR zostało rozstrzygnięte.
Dokumenty złożyły 2 osoby.
Komisja konkursowa wybrała Panią mgr inż. Ewę Żesławską , która spełniła wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Biologii i Biotechnologii KNP

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Biologii i Biotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyła 1 osoba.

Komisja konkursowa wybrała Panią dr Katarzynę Kozioł, która spełniła wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowiska asystentów w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Biologii i Biotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych UR nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku kandydatów.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Prawa Cywilnego i Handlowego Instytutu Nauk Prawych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Prawa Cywilnego i Handlowego Instytutu Nauk Prawych UR, Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyło 6 osób.

Komisja konkursowa wybrała Panią mgr Katarzynę Czop, która spełniła wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Nauk Historyczno i Teoretyczno Prawnych Instytutu Nauk Prawych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Nauk Historyczno i Teoretyczno Prawnych Instytutu Nauk Prawych UR, Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyła 1 osoba.

Komisja konkursowa wybrała Panią mgr Martę Golowską, która spełniła wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-3/2021) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Dietetyki w Instytucie Nauk o Zdrowiu

Kolegium Nauk Medycznych

 

Dokumenty na konkurs złożyły 3 osoby


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana mgr. Kacpra Helmę na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Dietetyki w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: mgr Kacper Helm spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-12/2021) na stanowisko instruktora w Zakładzie Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Dokumenty na konkurs złożyły 3 osoby


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią mgr Agnieszkę Mołdę-Ros na stanowisko instruktora w Zakładzie Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR.

 

Uzasadnienie: mgr Agnieszkę Mołdę-Ros spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-4/2021) na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Medycyny Ratunkowej  i Intensywnej Terapii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dra n.med. Przemysława Gułę na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Medycyny Ratunkowej  i Intensywnej Terapii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: dr n.med. Przemysław Gułę spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Inżynierii Materiałowej Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Inżynierii Materiałowej Kolegium Nauk Przyrodniczych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyła 1 osoba.

Komisja konkursowa wybrała Pana mgra inż. Bartosza Zdeba, który spełnił wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Inżynierii Materiałowej Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Inżynierii Materiałowej Kolegium Nauk Przyrodniczych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyła 1 osoba.

Komisja konkursowa wybrała Pana dra inż. Bogumiła Hołotę, który spełnił wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej w Instytucie Ekonomii i Finansów UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych UR nie zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyła 1 osoba.

Komisja konkursowa uznała, że zgłoszona kandydatura nie spełnia wymagań postawionych przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych UR nie zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 3 osoby.

Komisja konkursowa uznała, że zgłoszone kandydatury nie spełniają wymagań postawionych przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Finansów i Rachunkowości w Instytucie Ekonomii i Finansów UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Finansów i Rachunkowości w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyła 1 osoba.

Komisja konkursowa zarekomendowała mgr Aleksandrę Kłosowską, która spełniła wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne w Instytucie Biologii i Biotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych UR nie zostało rozstrzygnięte z powodu braków formalnych w złożonej dokumentacji oraz małej liczby kandydatów .

 

Informacja o unieważnieniu konkursu na stanowisko instruktora w Zakładzie Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR

 Informujemy, że konkurs na stanowisko instruktora w Zakładzie Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych URzostał unieważniony przez Pana Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiegoprof. dr hab. Sylwestra Czopka.

 Uzasadnienie: Podstawa prawna Statut UR § 108 pkt.7.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-15/2021) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Dietetyki w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych

 

Dokumenty na konkurs złożyły 2 osoby

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią mgr Izabelę Michńską na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Dietetyki w Instytucie Nauk o Zdrowiu

Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: mgr Izabela Michońska spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-18/2021) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Opieki Położniczo-Ginekologicznej  w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią mgr Annę Skórską na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Opieki Położniczo-Ginekologicznej  w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR.

 

Uzasadnienie: mgr Anna Skórska a spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-16/2021) na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr Edytę Koperę na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium

Nauk Medycznych UR.

 

Uzasadnienie: dr Edyta Kopera  spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-19/2021) na stanowisko profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium  Nauk Medycznych UR

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr hab. n.med. Piotra Futymę na stanowisko profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium  Nauk Medycznych UR.

 

Uzasadnienie: dr hab.n.med. Piotr Futyma spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-20/2021) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Pracowni Medycyny Rodzinnej Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana lek. Konrada Skolimowskiego na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Pracowni Medycyny Rodzinnej Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: lek. Konrad Skolimowski spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-21/2021) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią mgr Annę Nowakowską na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: mgr Anna Nowakowska spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-23/2021) na stanowisko adiunkta  w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Fizjoterapii Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr n. o zdr. Katarzynę Jabłońską-Sudoł na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Fizjoterapii  Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: dr n o zdr. Katarzyna Jabłońska-Sudoł spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-24/2021) na stanowisko asystenta  w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Aleksandrę Łukaszek-Kolasę stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: lek. Aleksandra Łukaszek-Kolasa spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-26/2021) na stanowisko asystenta  w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Nauk Morfologicznych Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana lek. Szymona Biedę stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Nauk Morfologicznych Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 

Uzasadnienie: lek. Szymon Bieda spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko profesora UR w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Prawa Karnego Procesowego Instytutu Nauk Prawych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko profesora UR w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Prawa Karnego Procesowego Instytutu Nauk Prawych, Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyła 1 osoba.

Komisja konkursowa wybrała Pana dr hab. Jerzego Nikołajewa, który spełnił wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-25/2021) na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Fizjologii Człowieka Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR. 

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr hab. n.med. Wojciecha Barga na  stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Fizjologii Człowieka Instytutu Nauk Medycznych UR.

 

Uzasadnienie: dr hab. n.med. Wojciech Barg spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-28/2021) na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Chirurgii Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR. 

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr hab. n.med. Jacka Pająka na  stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Chirurgii Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR.

 

Uzasadnienie: dr hab. n.med. Jacek Pająk spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-1/2022) na stanowisko instruktora w Zakładzie Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium  Nauk Medycznych UR

 

Dokumenty na konkurs złożyły 3 osoby.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią mgr Agatę Potaniec na stanowisko instruktora w Zakładzie Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium  Nauk Medycznych UR.

 

Uzasadnienie: mgr Agata Potaniec spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr 110/02/2022) na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Literatury i Kultury XIX Wieku oraz Badań Mitoznawczych w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Kolegium Humanistycznych UR

 

Uprzejmie informuję, iż postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Literatury i Kultury XIX Wieku oraz Badań Mitoznawczych w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Kolegium Humanistycznych UR zostało rozstrzygnięte.

 

Dokumenty złożyły 2 osoby.

 

Komisja konkursowa wybrała Panią dr Annę M. Dworak, która spełniła wszystkie wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (1/2022/KNP/IBB) na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Biologii i Biotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

 

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Biologii i Biotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych UR zostało rozstrzygnięte.

 

Dokumenty złożyło 5 osób.

 

Komisja konkursowa po analizie przedstawionej dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej podjęła decyzje o wyborze Pani dr Kamili Filip, Pani mgr inż. Iwony Gierlickiej oraz Pani mgr inż. Dominiki Błoniarz, które spełniły wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Administracji Publicznej i Polityki Społecznej Instytutu Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Administracji Publicznej i Polityki Społecznej Instytutu Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte. 

 

Dokumenty złożyły 2 osoby. 

 

Komisja konkursowa po dokładnej analizie dokumentów, stwierdziła, że prof. dr hab. Andrzej Piasecki spełnia wszystkie wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte. 

 

Dokumenty złożyły 3 osoby. 

 

Komisja konkursowa po dokładnej analizie dokumentów, stwierdziła, że dr Ryszard Suduł spełnia wszystkie wymagania postawione przez Pracodawcę. 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki UR

 

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Psychologii Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte. 

 

Dokumenty złożyły 3 osoby. 

 

W związku z decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego o zwiększeniu liczby dostępnych stanowisk do dwóch, Komisja konkursowa wybrała Panią dr Annę Batory-Gindę oraz Panią dr Katarzynę Tomaszek, które spełniły wymagania postawione przez Pracodawcę.”

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 4 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Pani mgr Kamilę Pogorzelec, która spełniła wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta  w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 3 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Panią dr Agnieszkę Sikorską, która spełniła wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-15/2022) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Fizjoterapii Instytutu Nauk o Zdrowiu KNM UR.

 

Dokumenty na konkurs złożyło 6 osób.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panów:

- mgr Rafał Baran

- mgr Wojciech Kasperek

- mgr Kamil Pelc

na stanowisko asystenta pracowników dydaktycznych w Katedrze Fizjoterapii Instytutu Nauk o Zdrowiu KNM UR.

 

Uzasadnienie: Kandydaci spełnili wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-4/2022) na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Ginekologii i Położnictwa Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR. 

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr hab. n.med. Tomasza Łozińskiego na  stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Ginekologii Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR.

 

Uzasadnienie: dr hab. n.med. Tomasz Łoziński spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (2/2022/KNP/INROiKŚ) na stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska Kolegium Nauk Przyrodniczych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 2 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Panią dr inż. Natalię Kochman-Kędziorę, która spełniła wszystkie wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (3/2022/KNP/ITŻiŻ) na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (na zastępstwo), Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (na zastępstwo), Instytut Technologii Żywności i Żywienia Kolegium Nauk Przyrodniczych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 3 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Pana mgr. inż. Kacpra Kuta, który spełniła wszystkie wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (4/2022/KNP/IIM) na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Inżynierii Materiałowej

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Instytut Inżynierii Materiałowej Kolegium Nauk Przyrodniczych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 2 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Pana mgr. inż. Ryszarda Schosslera, który spełniła wszystkie wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-8/2022) na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu, Zakład Opieki Położniczo-Ginekologicznej

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osób.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią mgr Urszulę Marek na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu, Zakład Opieki Położniczo-Ginekologicznej

 

Uzasadnienie: Pani mgr Urszula Motyka spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-16/2022) na stanowisko  adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych, Pracownia Genetyki Klinicznej, Biologii Molekularnej Nowotworów i Badań Translacyjnych.

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pan dr. n.med. Marka Cieślę na stanowisko  adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  na  stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych, Pracownia Genetyki Klinicznej, Biologii Molekularnej Nowotworów i Badań Translacyjnych.

 

Uzasadnienie: Pan dr n.med. Marek Cieśla spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-10/2022) na stanowisko  adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pan dr. n.med. Grzegorza Gałuszkę  stanowisko  adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego.

 

Uzasadnienie: Pan dr n.med. Grzegorz Gałuszka spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-11/2022) na stanowisko  adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pan dr. n. o zdr. Sławomir Porada  stanowisko  adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego.

 

Uzasadnienie: Pan dr n.o zdr. Sławomir Porada  spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-9/2022) na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych, Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

 

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Karolinę Barczak stanowisko  asystenta  w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych, Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

 

Uzasadnienie: Pani lek. Karolina Barczak spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Rynków Finansowych i Finansów Publicznych w Instytucie Ekonomii i Finansów UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Rynków Finansowych i Finansów Publicznych w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyła 1 osoba.

Komisja konkursowa zaakceptowała kandydaturę dr inż. Jagody Żurek, która spełniła wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych UR nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku kandydatów.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Rynków Finansowych i Finansów Publicznych w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Rynków Finansowych i Finansów Publicznych w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych UR nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku kandydatów.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursów (nr CM/K-6/2022 i CMK/9/2022) na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych.

Dokumenty na konkurs złożyły 2 osoby.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Annę Pliszkę i Pana lek. Jakuba Żelazo na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych.

Uzasadnienie: Pani lek. Anna Pliszka i Pan lek. Jakub Żelazo spełnili wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu(nr CM/K-7/2022  na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Mikrobiologii  Instytutu Nauk Medycznych  Kolegium Nauk Medycznych.

 Dokumenty na konkurs złożyły 2 osoby.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią mgr Martę Musz-Kawecką na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Histologii Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

Uzasadnienie: Pani mgr Marta Musz-Kawecka spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursów (nr CM/K-23/2022) na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Histologii Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią mgr Karolinę Stępień na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Histologii Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych.

 Uzasadnienie: Pani  mgr Karolina Stępień spełniła  wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (5/2022/KNP/IM) na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Matematyki

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Instytut Matematyki Kolegium Nauk Przyrodniczych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 2 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Panią mgr Gabrielę Szajnowską, który spełniła wszystkie wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-26/2022)  na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych, Pracownia Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią mgr Justynę Milan na stanowisko  na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych, Pracownia Innowacyjnych Badań I Analiz Toksykologicznych

Uzasadnienie: Pani mgr Justyna Milan spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-23/2022)  na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w  Katedrze Nauk Morfologicznych /Zakład Histologii w Instytucie Nauk Medycznych UR Kolegium Nauk Medycznych UR

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią mgr Karolinę Stępień na stanowisko  na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych, w  Katedrze Nauk Morfologicznych /Zakład Histologii

Uzasadnienie: Pani mgr Karolina Stępień spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-7/2022)  na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Mikrobiologii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr Martę Musz-Kawecką na stanowisko  na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Mikrobiologii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR od dnia 19 listopada 2022 roku na okres 1 roku;

Uzasadnienie: Pani dr Marta Musz-Kawecka spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-12/2022)  na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych, Katedra Chorób wewnętrznych

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Katarzynę Stasik na stanowisko  na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych, Katedra Chorób Wewnętrznych

Uzasadnienie: Pani lek. Katarzyna Stasik spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-13/2022)  na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych, Katedra Chorób wewnętrznych

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Renatę Niwińską na stanowisko  na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych, Katedra Chorób Wewnętrznych

Uzasadnienie: Pani lek. Renata Niwińska  spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-14/2022)  na stanowisko  adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych, Katedra Chorób wewnętrznych

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr n.med. Marzenę Janas na stanowisko  na stanowisko  adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych, Katedra Chorób Wewnętrznych

Uzasadnienie: Pani dr n.med. Marzena Janas  spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-19/2022)  na funkcję Kierownika Kliniki  Reumatologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Dokumenty na konkurs złożyły 2 osoby.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr hab. n.med. Bogdana Kolarza na funkcję Kierownika Kliniki  Reumatologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

 

Uzasadnienie: Pana dr hab. n.med. Bogdan Kolarza spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-20/2022)  na funkcję Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej i Ośrodkiem Dializoterapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr hab. n.med. Agnieszkę Galę-Błądzińską na

funkcję Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej i Ośrodkiem Dializoterapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

Uzasadnienie: Pani dr hab. n.med. Agnieszka Gala-Błądzińska spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-21/2022)  na funkcję Kierownika Kliniki  Neurologii Dziecięcej i Pediatrii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr hab. n.med. Lidię Perenc na funkcję Kierownika Kliniki  Neurologii Dziecięcej i Pediatrii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

Uzasadnienie: Pani dr hab. n.med. i n. o zdr. Lidia Perenc  spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-22/2022)  na funkcję Kierownika Kliniki Alergologii i Mukowiscydozy Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr hab. n.med. Martę Rachel na funkcję Kierownika Kliniki Alergologii i Mukowiscydozy Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

 

Uzasadnienie: Pani dr hab. n.med. Marta Rachel spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-28/2022)  na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych Zakład Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii.

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Beatę Horeczy na stanowisko  na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych Zakład Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii.

Uzasadnienie: Pani lek. Beata Horeczy  spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-28/2022)  na stanowisko  adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Wewnętrznych/Zakład Kardiologii

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr.n.med. Piotra Wańczurę na stanowisko  na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Wewnętrznych/Zakład Kardiologii.

Uzasadnienie: Pan dr n.med. Piotr Wańczura  spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-31/2022)  na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią mgr Maję Polnik na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu,

Uzasadnienie: Pani mgr Maja Polnik spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-30/2022)  na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu

Dokumenty na konkurs złożyło 9 osób.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała:

 • Mgr Iwonę Opalińską;
 • Mgr Katarzynę Ślemp;
 • Mgr Annę Olech-Kuciembę - w wymiarze ½ etatu;
 • Mgr Mateusza Znamirowskiego;
 • Mgr Katarzynę Selwę  - w wymiarze ½ etatu;
 • Mgr Bogumiłę Pniak;
 • Mgr Justynę Filipowicz - w wymiarze ½ etatu
 • Mgr Pawła Sitarza - w wymiarze ½ etatu
 • Mgr Kingę Maciąg-Draus

na stanowisko  asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu,

Uzasadnienie: Państwo:

 • Mgr Iwona Opalińska;
 • Mgr Katarzyna Ślemp;
 • Mgr Anna Olech-Kuciemba;
 • Mgr Mateusz Znamirowski;
 • Mgr Katarzyna Selwa;
 • Mgr Bogumiła Pniak;
 • Mgr Justyna Filipowicz
 • Mgr Paweł Sitarz
 • Mgr Kinga Maciąg-Draus

spełnili wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 4 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Panią mgr Magdalenę Kruczek, która spełniła wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K- 29/2022) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Dietetyki Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Dokumenty na konkurs złożyło 5 osób.


Po przeprowadzeniu konkursu i zapoznaniu się z dokumentacją kandydatów komisja postanowiła nie rekomendować żadnego kandydata do zatrudnienia. Na rozmowę stawiło się 3 kandydatów z 5.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawnych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyło 3 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Panią mgr Dominikę Nowak, która spełniła wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawnych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyło 5 osób.

Komisja konkursowa wybrała Pana mgra Sławomira Bździucha, który spełnił wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko lektora języka hiszpańskiego w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko lektora języka hiszpańskiego w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 2 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Panią mgr Justynę Misiurę, która spełniła wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (1/2023/KNP/IM) na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Matematyki

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Instytut Matematyki Kolegium Nauk Przyrodniczych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 2 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Pana mgr Patryka Relę, który spełnił wszystkie wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K- 14/2023) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

 Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu i zapoznaniu się z dokumentacją kandydatów komisja postanowiła rekomendować Pana lek. Dominka Kłosa na kandydata do zatrudnienia. 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (2/2023/KNP/II) na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Informatyki

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Instytut Informatyki Kolegium Nauk Przyrodniczych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 3 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Panią mgr inż. Dorotę Gil, która spełniła wszystkie wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (3/2023/KNP/INROiKŚ) na stanowisko adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska
 
Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Kolegium Nauk Przyrodniczych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 3 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Panią dr Natalię Grażynę Stojak, która spełniła wszystkie wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-7/2023) 

na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników  badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Mikrobiologii w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR 

 Dokumenty na konkurs złożyły 2 osoby.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr hab.n.med. Dominikę Giżowską na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Mikrobiologii w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: dr hab.n.med. Dominika Giżowska spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM-K/10/2023) 

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej i Epigenetyki Klinicznej w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych 

 Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr.n.med. Pawła Wołkowa na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej i Epigenetyki Klinicznej w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie: dr n.med. Paweł Wołkow spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM-13/K/2023) 

na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych 

 Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr hab.n.med. Renatę Zajączkowską na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Mikrobiologii w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: dr hab.n.med. Renata Zajączkowska spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (4/2023/KNP/IIM) na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Inżynierii Materiałowej
 
Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Inżynierii Materiałowej, Kolegium Nauk Przyrodniczych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 2 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Panią mgr inż. Patrycję Świrk, która spełniła wszystkie wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (5/2023/KNP/II) na stanowisko asystenta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Informatyki
 
Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki, Kolegium Nauk Przyrodniczych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 1 osoba.

Komisja konkursowa wybrała Pana mgr inż. Aleksandra Wojtowicza, który spełniła wszystkie wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Polityki Gospodarczej  w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych UR

 

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Polityki Gospodarczej w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych UR nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku kandydatów.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Rynków Finansowych i Finansów Publicznych w Instytucie Ekonomii i Finansów UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Rynków Finansowych i Finansów Publicznych w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyła 1 osoba.

Komisja konkursowa zaakceptowała kandydaturę mgr. Huberta Leśniaka, który spełnił wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 3 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Pana mgra Konrada Kamińskiego, który spełnił wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawych UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyła 1 osoba.

Komisja konkursowa wybrała Panią mgr Aleksandrę Pelczar, która spełniła wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM-/8/2023) na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Ratownictwa Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dra. Łukasza Iskrzyckiego na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Ratownictwa Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie: dr Łukasz Iskrzycki spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM-/9/2023) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Ratownictwa Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana mgr. Damiana Wnatucha na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Ratownictwa Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie: mgr Damian Wnatuch spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM-/12/2023) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR

Dokumenty na konkurs złożyły 4 osoby.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią mgr  Patrycję Kielar  na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: mgr Patrycja Kielar spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM-/19/2023) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych.

Dokumenty na konkurs złożyły 4 osoby.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią mgr Natalię Pieńkowską  na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych.

Uzasadnienie: mgr Natalia Pieńkowska spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM-/6/2023) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Położnictwa i Ginekologii w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR

 Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana lek. Grzegorza Dworaka  na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Położnictwa i Ginekologii w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: lek. Grzegorz Dworak spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM-/15/2023) na stanowisko  asystenta w grupie dydaktycznej w Pracowni Medycyny Rodzinnej w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR

Dokumenty na konkurs złożyły 2 osoby.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana lek. Pawła Blecharczyka na stanowisko asystenta w Pracowni Medycyny Rodzinnej w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: lek. Paweł Blecharczyk spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-17/2023) na stanowisko asystenta (w wymiarze 3/4 etatu) w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR

 Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Małgorzatę Pruchnik-Surówkę na stanowisko asystenta (w wymiarze 3/4 etatu) w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: lek. Małgorzata Pruchnik-Surówka spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-16/2023) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR

 Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana lek. Jakuba Ławińskiego na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: lek. Jakub Ławiński spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych i Praw Człowieka Instytutu Nauk o Polityce UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych i Praw Człowieka Instytutu Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyły 2 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Panią dr Ewę Pogorzałę, która spełniła wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Systemów Politycznych i Medialnych Instytutu Nauk o Polityce UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Systemów Politycznych i Medialnych Instytutu Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyło 6 osób.

Komisja konkursowa wybrała Panią dr Annę Marię Szluz, która spełniła wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM-/16/2023) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych.

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana lek. Jakuba Ławińskiego  na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych.

Uzasadnienie: lek. Jakub Ławiński spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM-/17/2023) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych, w wymiarze ¾ etatu.

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Małgorzatę Pruchnik Surówkę  na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych.

Uzasadnienie: lek. Malgorzata Pruchnik-Surówka spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

nformacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM-/18/2023) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Pielęgniarstwa w Instytucie Nauk o Zdrowiu w Kolegium Nauk Medycznych.

Dokumenty na konkurs złożyły 2 osoby

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią mgr. Kamilę Pytlak na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Pielęgniarstwa w Instytucie Nauk o Zdrowiu w Kolegium Nauk Medycznych.

Uzasadnienie: mgr Kamila Pytlak spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM-/20/2023) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych.

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Elżbietę Drachal  na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych.

Uzasadnienie: lek. Elżbieta Drachal spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM-/21/2023) na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii  w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych.

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana dr n.med. Janusza Kidackiego na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii w Instytucie Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych

Uzasadnienie: dr n.med.Janusz Kidacki spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Psychologii UR.

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Psychologii Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.  

Dokumenty złożyła 1osoba.  

Po przeprowadzeniu konkursu i zapoznaniu się z dokumentacją kandydata, Komisja konkursowa postanowiła nie rekomendować kandydata do zatrudnienia. 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr 1/2023/KNS/IPs) na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Psychologii UR. 

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Psychologii Klinicznej i Psychoterapii, Instytucie Psychologii, Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.  

Dokumenty złożyła 1 osoba.  

Po przeprowadzeniu konkursu Komisja wskazała Pana dra Dariusza Kuncewicza do zatrudnienia na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Psychologii Klinicznej i Psychoterapii, Instytucie Psychologii, Kolegium Nauk Społecznych UR.

Uzasadnienie: dr Dariusz Kuncewicz spełnił wymagania przedstawione przez Pracodawcę. 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM-/25/2023) na stanowisko asystenta ww grupie pracowników dydaktycznych w Pracowni Badań Klinicznych Komercyjnych i Niekomercyjnych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

Dokumenty na konkurs złożyły 3 osoby

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Wiktorię Płonkę  na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Pracowni Badań Klinicznych Komercyjnych i Niekomercyjnych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR.

Uzasadnienie: lek. Wiktoria Płonka spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM-/22/2023) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Ortopedii i Traumatologii Instytutu Nauk Medycznych KNM 

Konkurs został zamknięty z uwagi na brak aplikacji kandydatów.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (CM-23/K/2023) na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk o Człowieku w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej, Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Dokumenty na konkurs złożyły 2 osoby

 

Po przeprowadzeniu konkursu komisja konkursowa nie podjęła decyzji co do jednoznacznego rozstrzygnięcia konkursu.

Obaj Kandydaci spełnili oczekiwania Pracodawcy.

Komisja konkursowa zaproponowała zatrudnienie dr Matyldy Kowal i mgr Patryka Marszałka  na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk o Człowieku w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej, Kolegium Nauk Medycznych UR w wymiarze ½ etatu dla każdej osoby.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego i Wewnętrznego Instytutu Nauk o Polityce UR

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego i Wewnętrznego Instytutu Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych UR zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty złożyła 1 osoba.

Komisja konkursowa wybrała Pana dr Zbigniewa Małodobrego, który spełnił wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM/K-1/2024) na stanowisko KIEROWNIKA Kliniki Dermatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

 Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana prof. dr hab.n.med. Adama Reicha jako kandydata na funkcję KIEROWNIKA Kliniki Dermatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznym im. Fryderyka Chopina.

 Uzasadnienie: Kandydat spełnił wymagania przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (CM-K/26/2023) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Pracowni Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych w Instytucie Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych UR

Dokumenty na konkurs złożyły 2 osoby.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana mgr inż. Adriana Frydrycha na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Pracowni Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych w Instytucie Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: mgr inż. Adrian Frydrych spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM-2/K/2024) na stanowisko adiunkta w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Zakładzie Dermatologii w Instytucie Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych UR

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr n.med. Martę Kołt-Kamińską na stanowisko adiunkta w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Zakładzie Dermatologii w Instytucie Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: dr n.med. Marta Kołt-Kamińska spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM-3/K/2024) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Ortopedii i Traumatologii, Instytut Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR

Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Pana lek. Michał Czerwiec na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Ortopedii i Traumatologii, Instytut Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: lek. Michał Czerwiec spełnił wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (CM-7/K/2024) dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Genetyki Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych
 
Dokumenty na konkurs złożyły 4 osoby
Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panie:
Dr Sylwię Paszek i dr Alinę Zuchowską na stanowisko adiunkta w grupie pracowników naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Genetyki Instytutu Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych
Uzasadnienie: Panie dr Sylwia Paszek i dr Alina Zuchowska spełniły wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (CM/K-4/2024) na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych Instytut Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR  
Dokumenty na konkurs złożyła 1 osoba
Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią lek. Annę Duliban-Wojnar na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych Instytut Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR 
Uzasadnienie: Pani lek. Anna Duliban-Wojnar spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (nr CM-9/K/2024) na stanowisko PostDoc (asystent) w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biologii, Instytut Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR

Dokumenty na konkurs złożyły 2 osoby.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią dr Sobie Sadia na stanowisko PostDoc (asystent) w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biologii, Instytut Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: dr Sobia Sabia spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Informujemy, iż postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zostało rozstrzygnięte.

Dokumenty na konkurs złożyło 4 osoby.

Komisja konkursowa wybrała Panią mgr Joannę Niemiec oraz Panią mgr Katarzynę Warchoł, które spełniły wszystkie wymagania postawione przez Pracodawcę.

 

Wstawił:Adrian Kruba 2024-07-09 14:54:52
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2024-07-09
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2024-07-09