Samorząd Studentów

 

Samorząd Studentów UR

al. Rejtana 16C,
budynek A1 pok. 012.
+48 17 872 13 99

Samorząd Studentów UR - oficjalna strona.

 

Zarząd SSUR

Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
Bartosz Gabrychowicz
bartosz.gabrychowicz@urz.pl

Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Nauki i Jakości Kształcenia
Izabela Szybiak
izabela.szybiak@urz.pl

Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Kultury
Jagoda Koryl
jagoda.koryl@urz.pl

Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Prawnych
Jakub Kasprzyk
jakub.kasprzyk@urz.pl

Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Finansów i Promocji
Kinga Dobek
kinga.dobek@urz.pl

Wiceprzewodniczący ds. Projektowych 
Mateusz Koszorek

Wiceprzewodnicząca ds. Prawnych i Dokumentacji
Sara Kołotyło
 
Rzecznik Prasowy
Mariola Krempa
 
Pełnomocnik ds. Kolegiów
Sebastian Matłosz
 
Pełnomocnik ds. Kontaktów Zewnętrznych
Dominik Gaweł

 

Samorząd Studencki Uniwersytetu Rzeszowskiego jest organizacją, którą tworzą wszyscy studenci UR działającą na podstawie Statutu UR.

Posiadamy swoich przedstawicieli w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, Forum Uniwersytetów Polskich, którzy współpracują bezpośrednio z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Samorząd Studentów prowadzi i popiera działalność zmierzającą do rozwoju osobowości studentów oraz realizacji ich zainteresowań, popiera studencką działalność naukową, kulturalną, turystyczną i sportową.

Przedstawiciele studentów czynnie włączają się w pomoc społeczną (wolontariat i działalność charytatywną).

 

Skontaktuj się z nami!

 

Sprawozdanie Samorządu za rok 2019
Sprawozdanie Samorządu za rok 2020
Sprawozdanie Samorządu za rok 2021

Wstawił:Adrian Kruba 2020-07-01 09:18:46
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2020-06-30
Sporządził:Kinga Kruczek 2020-06-30