Samorząd Studentów

Samorząd Studentów UR

al. Rejtana 16C,
budynek A1 pok. 012.
+48 17 872 13 99

Samorząd Studentów UR - oficjalna strona.

 

Zarząd SSUR

Przewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
Kinga Kruczek

 


Wiceprzewodniczący ds Projektowych 
Mateusz Koszorek


 

Samorząd Studencki Uniwersytetu Rzeszowskiego jest organizacją, którą tworzą wszyscy studenci UR działającą na podstawie Statutu UR.

Posiadamy swoich przedstawicieli w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, Forum Uniwersytetów Polskich, którzy współpracują bezpośrednio z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Samorząd Studentów prowadzi i popiera działalność zmierzającą do rozwoju osobowości studentów oraz realizacji ich zainteresowań, popiera studencką działalność naukową, kulturalną, turystyczną i sportową.

Przedstawiciele studentów czynnie włączają się w pomoc społeczną (wolontariat i działalność charytatywną).

 

 Skontaktuj się z nami!

 

 

Wstawił:Adrian Kruba 2020-07-01 10:18:46
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2020-06-30
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2020-06-30