Struktura własnościowa

 

Forma własności

  • własność państwowych osób prawnych

Majątek

    środki trwałe:
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 52.913.743,58
2. budynki, lokale i obiekty 509.521.011,15
3. urządzenia techniczne i maszyny 236.695.456,26
4. środki transportu 821.198,01
5. inne środki trwałe 137.266.070,26
6. Inwentarz żywy 1.040,00
razem: 937.218.519,26
 Stan na 31.12.2021 r.
 
Wstawił:Adrian Kruba 2019-10-30 09:20:32
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2019-10-26
Sporządził:Bożena Traore 2019-10-26