Struktura własnościowa

 

Forma własności

  • własność państwowych osób prawnych

Majątek

    środki trwałe:
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 52.915.591,75
2. budynki, lokale i obiekty 453.679.621,85
3. urządzenia techniczne i maszyny 222.142.573,39
4. środki transportu 821.198,01
5. inne środki trwałe 111.371.013,97
6. Inwentarz żywy 1.040,00
razem: 840.931.038,97
 Stan na 31.12.2020 r.
 
Wstawił:Adrian Kruba 2019-10-30 10:20:32
Zatwierdził: 2019-10-26
Sporządził:Bożena Traore 2019-10-26