Struktura własnościowa

Forma własności

  • własność państwowych osób prawnych

Majątek

    środki trwałe:
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 51.964.889,75
2. budynki, lokale i obiekty 431.566.812,66
3. urządzenia techniczne i maszyny 214.677.979,16
4. środki transportu 823.698,01
5. inne środki trwałe 106.164.318,59
6. Inwentarz żywy 1.040,00
razem: 805.198.738,17
 Stan na 31.12.2019 r.
 
Wstawił:Adrian Kruba 2019-10-30 10:20:32
Zatwierdził: 2019-10-26
Sporządził:Bożena Traore 2019-10-26