Sprawy studenckie

 

Organizacja roku akademickiego

 

Dział Kształcenia:

 

 Sekcja Toku Studiów  17 872 10 48

 pn.-pt. 7:30-15:30,

 35-601 Rzeszów, al. Rejtana 16c, pok. 35

 

Wzory wniosków w indywidualnych sprawach studentów

 

*wniosek do Dziekana o IOS, wpis warunkowy, powtarzanie semestru, egzamin komisyjny, urlop dziekański

* wniosek o przedłużenie terminu przystąpienia do egzaminu dyplomowego

* wniosek o obniżenie opłaty za usługi edukacyjne

* odwołania od decyzji/rozstrzygnięć wydawanych przez Dziekana (organ I instancji) w indywidualnych sprawach studentów

 

dziekanat kolegium Nauk Humanistycznych

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/regulaminy-wzory-pism-i-pliki-do-pobrania

 

dziekanat Kolegium Nauk Medycznych

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/student/regulaminy-wzory-pism-pliki-do-pobrania/pliki-do-pobrania-student

 

dziekanat kolegium Nauk Przyrodniczych

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/regulaminy-wzory-pism-pliki-do-pobrania

 

dziekanat Kolegium Nauk Społecznych

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/student/regulaminy-wzory-pism-pliki-do-pobrania/pliki-do-pobrania-student

 

 

Wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach programu MOST

https://www.ur.edu.pl/student/programy-wymiany-studenckiej/program-most

Sekcja Toku Studiów - Dział Kształcenia, 17 872 10 46

pn.-pt. 7:30-15:30,

35-601 Rzeszów, al. Rejtana 16c 1, pok. 34

 

Całokształt spraw związanych z przedmiotem ogólnouczelnianym: oferta przedmiotów ogólnouczelnianych, zapisy, harmonogram realizacji

 wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej https://www.ur.edu.pl/pl/student/przebieg-studiow-oplaty-praktyki-itp/przedmioty-ogolnouczelniane

Sekcja Toku Studiów, tel. 17 872 10 46

pn.-pt. 7:30-15:30,

35-601 Rzeszów, al. Rejtana 16c, pok. 34

 

 

Całokształt spraw związanych z organizacjami i stowarzyszeniami studenckimi oraz Samorządem Studentów UR

https://www.ur.edu.pl/pl/student/organizacje-studenckie-kola-naukowe

Sekcja Toku Studiów - Dział Kształcenia, tel. 17 872 11 94

pn.-pt. 7:00-14:00,

35-601 Rzeszów, al. Rejtana 16c, pok. 34

 

Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych

 

Całokształt spraw związanych z pomocą przy przebiegu studiów studentów zagranicznych

 SWAiSZ - Dział Kształcenia, tel. 17 872 11 30

 pn.-pt. 7:30-15:30,

 35-601 Rzeszów, al. Rejtana 16c, pok. 44

Wniosek o obniżenie opłat za usługi edukacyjne studentów zagranicznych (należy złożyć w dziekanacie )

 

Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+

Rekrutacja, wyjazdy, terminy

 

SWAiSZ - Dział Kształcenia, tel. 17 872 10 71

pn.-pt. 7:30-15:30,

35-601 Rzeszów, al. Rejtana16c, pok. 44

 

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/erasmus/wyjazdy-studentow

 

Sekcja Spraw Socjalnych

  • Stypendium Rektora UR, Stypendium Ministra,
  • odwołania od decyzji w spawie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi
  • wnioski o przyznanie miejsc w domach studenta,
  • kredyty studenckie
  • ubezpieczenia NFZ studentów

 

Dział Kształcenia/Sekcja Spraw Socjalnych

pn.-pt. 7:00-15:00,

35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16 c, bud. A1 pok. 36

tel. 17 872 10 25

https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-zapomogi-kredyty-ubezpieczenia

 

Sekcja Rozliczeń Dydaktyki

tel. 17 872 14 93

Ubezpieczenia studenckie NNW

Sekcja Rozliczeń Dydaktycznych - Dział Kształcenia

35-601 Rzeszów, al. Rejtana16c, pok. 38

pon-pt.  8.00 - 15.00

 

 

Wstawił:Adrian Kruba 2023-04-11 14:31:40
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2023-04-11
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2023-04-11