Sprawy studenckie

 

 

Dział Kształcenia:

 

Sekcja Toku Studiów

 

Całokształt spraw związanych z Regulaminem studiów

 Sekcja Toku Studiów - Dział Kształcenia, 17 872 10 48

 pn.-pt. 7:30-15:30,

 35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 1, pok. 111

 

1.Wzory wniosków w indywidualnych sprawach studentów

 

*wniosek do Dziekana o IOS, wpis warunkowy, powtarzanie semestru, egzamin komisyjny, urlop dziekański

* wniosek o przedłużenie terminu przystąpienia do egzaminu dyplomowego

* wniosek o obniżenie opłaty za usługi edukacyjne

* odwołania od decyzji/rozstrzygnięć wydawanych przez Dziekana (organ I instancji) w indywidualnych sprawach studentów

 

dziekanat kolegium Nauk Humanistycznych

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/regulaminy-wzory-pism-i-pliki-do-pobrania

 

dziekanat Kolegium Nauk Medycznych

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/student/regulaminy-wzory-pism-pliki-do-pobrania/pliki-do-pobrania-student

 

dziekanat kolegium Nauk Przyrodniczych

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/regulaminy-wzory-pism-pliki-do-pobrania

 

dziekanat Kolegium Nauk Społecznych

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/student/regulaminy-wzory-pism-pliki-do-pobrania/pliki-do-pobrania-student

 

 

 

  1. Wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach programu MOST

https://www.ur.edu.pl/student/programy-wymiany-studenckiej/program-most

Sekcja Toku Studiów - Dział Kształcenia, 17 872 10 46

pn.-pt. 7:30-15:30,

35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 1, pok. 8

 

  1. 3. Całokształt spraw związanych z przedmiotem ogólnouczelnianym: oferta przedmiotów ogólnouczelnianych, zapisy, harmonogram realizacji

 wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej https://www.ur.edu.pl/student/przebieg-studiow/przedmioty-ogolnouczelniane

Sekcja Toku Studiów - Dział Kształcenia, tel. 17 872 10 46

pn.-pt. 7:30-15:30,

35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 1, pok. 8

 

 

  1. Całokształt spraw związanych z organizacjami i stowarzyszeniami studenckimi oraz Samorządem Studentów UR

https://www.ur.edu.pl/student/dzialalnosc-studencka/organizacje-studenckie

Sekcja Toku Studiów - Dział Kształcenia, tel. 17 872 11 94

pn.-pt. 7:00-14:00,

35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 1, pok. 8

 

Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych

  1. Całokształt spraw związanych z pomocą przy przebiegu studiów studentów zagranicznych

 SWAiSZ - Dział Kształcenia, tel. 17 872 11 30

 pn.-pt. 7:30-15:30,

 35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 1, pok. 112

Wniosek o obniżenie opłat za usługi edukacyjne studentów zagranicznych (należy złożyć w dziekanacie )

 

  1. Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+

Rekrutacja, wyjazdy, terminy

 

SWAiSZ - Dział Kształcenia, tel. 17 872 10 71

pn.-pt. 7:30-15:30,

35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 1, pok. 112

 

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/erasmus/wyjazdy-studentow

 

Sekcja Spraw Socjalnych

 

Stypendium Rektora UR/Stypendium Ministra/odwołania od decyzji w spawie stypendium, zapomogi/wnioski o obniżenie opłaty za dom studenta

Sekcja Spraw Socjalnych - Dział Kształcenia, tel. 17 872 10 25

pn.-pt. 7:30-15:30,

35-601 Rzeszów, ul. Kopisto 2A, pok. 100

 

Wnioski o Stypendium/ Zapomogę

dziekanat

 

https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-zapomogi-kredyty-ubezpieczenia/stypendia

 

Sekcja Rozliczeń Dydaktyki

 

Ubezpieczenia studenckie NNW

 Sekcja Rozliczeń Dydaktycznych - Dział Kształcenia

35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 1, pok. 4

pon-pt.  8.00 - 15.00

 

 

 

 

 

Wstawił:Adrian Kruba 2022-03-31 15:30:40
Zatwierdził: 2022-10-01
Sporządził: 2022-10-01