Wyniki akredytacji

 

Kierunki Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego
ocenione przez
Polską Komisję Akredytacyjną
(w ramach Kolegiów od 1 października 2019 roku)

 

Kolegium Kierunek Ocena PKA Termin kolejnej Akredytacji

Uchwała nr
z dnia

Kolegium Nauk Przyrodniczych

 


Systemy diagnostyczne w medycynie Pozytywna
studia na poziomie
I stopnia o profilu ogólnoakademickim
2025/2026 850/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.
Informatyka i ekonometria

Pozytywna
studia na poziomie I stopnia o profilu praktycznym

2025/2026 910/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.
Inżynieria bezpieczeństwa

Pozytywna
studia na poziomie I stopnia o profilu praktycznym

2021/2022 909/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.
Rolnictwo

Pozytywna
studia na poziomie
I-go i II-go stopnia o profilu ogólnoakademickim

2026/2027 641/2021 z dnia 8 lipca 2021 r.
Technologia żywności i żywienie człowieka

Pozytywna
studia na poziomie
I-go i II-go stopnia o profilu ogólnoakademickim

2026/2027 745/2021 z dnia 22 lipca 2021 r.
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Pozytywna
studia na poziomie
I-go i II-go stopnia o profilu ogólnoakademickim

2027/2028 185/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
Agroleśnictwo

Pozytywna
studia na poziomie
I stopnia o profilu ogólnoakademickim

2027/2028 380/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.

 

 

Kolegium Nauk Społecznych

 

Ekonomia Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim
2026/2027 372/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
Praca socjalna Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim
2027/2028 33/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
Bezpieczeństwo wewnętrzne Pozytywna
studia na poziomie I stopnia o profilu praktycznym
2027/2028 475/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.

Kolegium Nauk Humanistycznych

 


 


 

Historia Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim
2025/2026 789/2019 z dnia 24 października 2019 r.
Grafika Pozytywna
jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim
2027/2028 1084/2021 z dnia 18 listopada 2021 r.
Filologia polska Pozytywna
jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim
2027/2028 283/2022 z dnia 5 maja 2022 r.
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim
2027/2028 299/2022 z dnia 5 maja 2022 r.
Jazz i muzyka rozrywkowa Pozytywna
studia na poziomie I-go i II-go stopnia o profilu praktycznym
2027/2028 838/2022 z dnia 14 września 2022 r.

 

Kolegium Nauk Medycznych
 

 

Położnictwo Pozytywna
studia na poziomie I-go i II-go stopnia o profilu praktycznym
2027/2028 956/2021 z dnia 7 października 2021 r.
Fizjoterapia Pozytywna
jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim
2027/2028 40/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
Kierunek lekarski Pozytywna
jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim
2027/2028 293/2022 z dnia 5 maja 2022 r.

 

Kierunki Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego
ocenione przez
Polską Komisję Akredytacyjną
(w ramach Wydziałów do 30 września 2019 roku)

 

 

Wydział Kierunek Ocena PKA Termin kolejnej
Akredytacji
Uchwała nr
z dnia
Biologiczno - Rolniczy
Pozytywna opinia Prezydium PKA nr 43/2005 z 10.02.2005 r.
w sprawie utworzenia Wydziału Biologiczno-Rolniczego
i prowadzenie kształcenia na tym wydziale na kierunku biologia
i rolnictwo
Architektura krajobrazu Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia
o profilu ogólnoakademickim
2023/2024 556/2018
20 września 2018 r.
Biologia Warunkowa
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2005/2006 933/2004
14 października 2004r.
Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie
2010/2011 39/2006
5 stycznia 2006r.
Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia
2016/2017 105/2011
10 marca 2011r.
Pozytywna
studia na poziomie 
I i II stopnia
o profilu ogólnoakademickim
2022/2023 189/2017
25 maja
2017r.
Ochrona środowiska Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia
o profilu ogólnoakademickim
2018/2019 128/2013 
21 marca 2013 r.
Pozytywna
studia na poziomie
I i II stopnia
o profilu ogólnoakademickim
2024/2025 539/2019 
11 lipca 2019r.
Rolnictwo Pozytywna opinia wniosku
o utworzenie studiów zawodowych
- 557/2002
14 listopada 2002r.
Warunkowa 
studia na poziomie I i II stopnia
2008/2009 144/2008
13 marca 2008r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2014/2015 103/2009
19 lutego 2009r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2020/2021 158/2015
12 marca 2015r.
Technologia żywności 

żywienie człowieka

Pozytywna + strona 2
studia na poziomie
I i II stopnia
o profilu ogólnoakademickim

2020/2021 208/2015
9 kwietnia 2015 r.
Ekonomii
 
Ekonomia
 
Negatywna
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
- 741/2004
9 września 2004r.
zmiana oceny na warunkową
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2005/2006 23/8/2004
25 listopada 2004r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2008/2009 201/2006
16 marca 2006r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2014/2015 222/2009
23 kwietnia 2009r.
Pozytywna + strona 2
studia I i II stopnia
2020/2021 598/2015
3 września 2015 r.
Filologiczny Filologia polska Pozytywna 
studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich
2008/2009 723/2004
8 lipca 2004r.
Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2014/2015 560/2009
2 lipca 2009r.
Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia
2020/2021 626/2015
3 września 2015 r.
Filologia (rosyjska, angielska, germańska) Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2010/2011 148/2006
16 lutego 2006r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2017/2018 1001/2011
24 listopada 2011r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024 426/2018
9 lipca 2018 r.
Matematyczno
- Przyrodniczy
Edukacja techniczno-informatyczna Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2010/2011 528/2005
22 września 2005r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2016/2017 711/2011
1 września 2011r.
Fizyka Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2010/2011 453/2006
22 czerwca 2006r.
Pozytywna
studia na poziomie I stopnia
2016/2017 710/2011
1 września 2011r.
Pozytywna
studia na poziomie II stopnia
2023/2024 608/2017
9 listopada
2017r.
Fizyka techniczna Pozytywna 
studia na poziomie I stopnia
2012/2013 508/2007
28 czerwca 2007r.
Pozytywna strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
2019/2020

199/2014
17 kwietnia 2014 r.

Informatyka Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024 591/2017
26 października
2017r.
Inżynieria materiałowa
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024 617/2017
23 listopada
2017r.
Matematyka Pozytywna
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2009/2010 1242/2004
29 grudnia 2004r.
Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2016/2017 913/2010
23 września 2010r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024 592/2017
26 października
2017r.
Mechatronika Pozytywna + strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024 525/2017
12 października
2017r.
Medyczny
Pozytywna opinia
Prezydium PKA
Uchwała nr 239/2005
z dnia 16.06.2005 r. w sprawie wniosku UR o utworzenie Wydziału Nauk
o Zdrowiu
i prowadzenie kształcenia na kierunku studiów: „fizjoterapia” na poziomie zawodowym
i magisterskim oraz „pielęgniarstwo”
i „położnictwo” na poziomie zawodowym.

Kierunek lekarski

 

Pozytywna + strona 2 2022/2023 70/2017
23 lutego
2017 r.
Pozytywnastrona 2
studia na poziomie I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim
2024/2025 284/2019 z dnia 23 maja 2019 r.
Wypełnienie zaleceń   949/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.
Fizjoterapia Pozytywna 
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2008/2009 44/2004
29 stycznia 2004r.
Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia
2021/2022 102/2016
17 marca  2016r.
Pielęgniarstwo pozytywna opinia wniosku
o utworzenie studiów zawodowych
- 234/2003
8 maja 2003r.
Pozytywna
studia na poziomie I stopnia
2009/2010 595/2007
5 lipca 2007r.
Pozytywna
studia na poziomie I stopnia
2015/2016 210/2010
11 marca 2010r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2022/2023 595/2016
20 października 2016 r.
Położnictwo pozytywna opinia wniosku o utworzenie studiów zawodowych - 621/2003
9 października 2003r.
Pozytywna 
studia na poziomie I stopnia
2013/2014 19/2008
31 stycznia 2008r.
Pozytywna strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
2020/2021 29/2015
8 stycznia 2015r.

 

Pedagogiczno
 - Artystyczny

(obecnie są to dwa wydziały: 
Muzyki Pedagogiczny)

 

  Warunkowa + strona 2 + strona 3
(ocena instytucjonalna)
2013/2014 398/2012
20września 2012r.
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej
Pozytywna
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2007/2008 154/2003
21 marca 2003r.
Pozytywna strona 2
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2013/2014 474/2008
3 lipca 2008r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2021/2022 30/2016
4 lutego 2016r.
Pedagogika Warunkowa 
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2004/2005 246/2004
25 marca 2004r.
Pozytywna 
studia na poziomie zawodowym i magisterskim
2009/2010 297/2005
30 czerwca 2005r.
Pozytywna 
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2011/2012 445/2010
13 maja 2010r.
Prawa
i Administracji
Prawo Warunkowa
studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich Negatywna 
studia na poziomie uzupełniających studiów magisterskich
2004/2005 287/2004
8 kwietnia 2004r.
Pozytywna 
studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich
2009/2010 166/2005
19 maja 2005r.
Pozytywna 
studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich
2015/2016 859/2010
2 września 2010r.
Pozytywna
studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich
2023/2024

321/2018
21 czerwca 2018r.

Administracja Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim 
2023/2024 322/2018
21 czerwca 2018r.
Socjologiczno
 - Historyczny
  Pozytywna
(ocena instytucjonalna)
2018/2019 537/2012
6 grudnia 2012r.
Archeologia Pozytywna 
studia na poziomie I stopnia oraz jednolite magisterskie
2013/2014 580/2008
4 września 2008r.
Historia Pozytywna 
studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich
2025/2026 789/2019
24 października 2019r.
Politologia Pozytywna
studia na poziomie I stopnia
2010/2011 27/2006
5 stycznia 2006r.
Kulturoznawstwo Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024

494/2018
6 września 2018 r.

Sztuki

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych

(od roku 2014
nastąpiła zmiana nazwy 
na sztuki wizualne)

Warunkowa
studia na poziomie magisterskim
2003/2004 118/2003
13 marca 2003r.
Utrzymanie
w mocy uchwały 118/2003
ocena warunkowa
studia na poziomie magisterskim
2003/2004 1/10/2003
22 maja 2003r.
Pozytywna
studia na poziomie magisterskim
2008/2009 273/2004
8 kwietnia 2004r.
Pozytywna
studia na poziomie I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
2015/2016 129/2010
25 lutego 2010r.
Grafika Pozytywna
studia na poziomie II stopnia oraz jednolite magisterskie
2020/2021 602/2014
18 września 2014r.
Sztuki wizualne Pozytywna + strona 2
studia na poziomie I i II stopnia 
o profilu ogólnoakademickim
2022/2023 34/2017
26 stycznia
2017 r.
Wychowania Fizycznego Wychowanie fizyczne Negatywna - 572/2002
12 grudnia 2002r.
Utrzymanie
w mocy uchwały 572/2002
ocena negatywna
- 1/6/2003
9 stycznia 2003r.
Pozytywna opinia wniosku
o przywrócenie uprawnień do prowadzenia studiów 3-letnich
- 118/2004
26 lutego 2004r.
Pozytywna opinia wniosku
o przywrócenie uprawnień do prowadzenia studiów 2-letnich
  1052/2004
18 listopada 2004r.
Pozytywna strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
2016/2017 529/2011
30 czerwca 2011r.

Pozytywna + strona 2
studia na poziomie I i II stopnia

2022/2023 416/2017
7 września
2017r.
Turystyka
i rekreacja
Pozytywna strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
2016/2017 530/2011
30 czerwca 2011r.
Pozytywna strona 2
studia na poziomie I i II stopnia
2022/2023 417/2017
7 września
2017r.
Pozawydziałowy Instytut Filozofii Filozofia Pozytywnie zaopiniowany wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów 5-letnich mgr   1082/2004
18 listopada 2004r.

Wydział Biotechnologii

(02.01.2018)

Biotechnologia Pozytywna (ocena programowa) studia na poziomie I i II stopnia 2017/2018 197/2012 z dnia 14 czerwca 2012r.
Pozytywna
(ocena programowa)
studia na poziomie I i II stopnia
2023/2024 158/2018
22 marca 2018r.

 

Kierunki Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego
ocenione przez
Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego

Stan na dzień: 19.06.2018 r

Wydział Kierunek Ocena KRASZM Decyzja nr
z dnia
Okres ważności
Medyczny Pielęgniarstwo
 
UR uzyskał akredytację 11/2004
09.11.2004r.
3 lata
UR uzyskał akredytację 29/II/2007
23.11.2007r.
3 lata
UR uzyskał akredytację 2/III/2011
17.02.2011r.
4 lata
UR uzyskał akredytację

50/IV/2015
26.02.2015r.

5 lat
UR uzyskał akredytację
Certyfikat

9/V/2020
20.10.2020r.

5 lat
Położnictwo UR uzyskał akredytację 10/2004
09.11.2004r.
3 lata
UR uzyskał akredytację

9/V/2020
20.10.2020

5 lat
UR uzyskał akredytację 23/II/2007
23.11.2007r.
3 lata
UR uzyskał akredytację 1/III/2011
03.02.2011r.
3 lata
UR uzyskał akredytację 20/IV/2014
20.02.2014r.
4 lata
UR uzyskał akredytację 7/V/2018
19.04.2018r.
5 lat

 

Wstawił:Adrian Kruba 2022-09-28 12:41:02
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2022-09-28
Sporządził:Polska Komisja Akredytacyjna 2022-09-28