Przepisy prawne związane z bezpieczeństwem informacji

Szanowni Państwo!

Studiując uczestniczycie w szeregu przedsięwzięć, które są związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa i Państwa kolegów.
Działania, które podejmujecie w kontakcie z danymi takimi jak imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu itd. wymagają zachowania czujności i zastosowania odpowiednich zabezpieczeń.
Ich brak może doprowadzić do takich zdarzeń jak kradzież, zablokowanie czy udostępnienie danych osobom nieuprawnionym. Wasze dane mogą zostać w takich sytuacjach wykorzystane np. do oszustw oraz wyłudzeń finansowych.

Jak możecie chronić swoje dane osobowe? Przede wszystkim zwracajcie uwagę, komu, gdzie i na jakich warunkach je podajecie. Upewniajcie się, czy udostępnienie danych, np. adresu, numeru PESEL czy skanu dokumentu potwierdzającego Waszą tożsamość jest niezbędne oraz bezpieczne. Nie przekazujcie danych swoich ani kolegów, nie publikujcie ich w mediach społecznościowych oraz na dyskach dostępnych w „chmurach”. Dane, które zostaną raz
opublikowane w Internecie stają się jawne.

Pamiętajcie! Przekazując komuś dane lub upubliczniając je dobrowolnie, świadomie dopuszczacie do nich inne osoby i pozbawiacie się ochrony.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w obszarze związanym z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt: [email protected]


Z poważaniem

Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Ustawy:

 

Akty wykonawcze:

 

Dyrektywy unijne:

 

Normy prawne związane z bezpieczeństwem informacji zawarte są również w niewymienionych tutaj aktach prawnych. Przepisy szczegółowe można odnaleźć także w Kodeksach: Cywilnym, Karnym, Postępowania Administracyjnego, oraz przepisach regulujących poszczególne działy prawa jak np. prawo zamówień publicznych, prawo telekomunikacyjne etc. Bogatym źródłem wiedzy w tym zakresie jest również wykładnia przepisów, instrukcje i zalecenia wydawane przez właściwe merytorycznie Ministerstwa.

 


WZÓR OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W UR

POLITYKA CZYSTEGO BIURKA

INSTRUKCJA SZYFROWANIA PLIKU

Szkolenie wewnętrzne RODO

Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów


Klauzula informacyjna dla studentów UR

Klauzula informacyjna dla pracowników UR

Klauzula Informacyjna RODO dla osób przeprowadzających przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o tytuł profesora w UR

Klauzula Informacyjna RODO dla doktorantów UR

Klauzula informacyjna dla autorów publikacji wydawanych przez Wydawnictwo UR


WZORY DRUKÓW

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych UR

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Wniosek o sprostowanie danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych osobowych (wniosek o bycie "zapomnianym")

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych


W przypadku wątpliwości co do stosowania, bądź właściwego zachowania zapewniającego właściwe bezpieczeństwo informacji można zwrócić się o pomoc do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Rzeszowskiego

mgr Krystian Antochów

ul. Cicha 4/2
+48 17 872 34 39
+48 17 872 36 46
[email protected]

 

Wstawił:Edito Administrator 2020-02-11 15:55:06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2020-02-10
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2020-02-10