Historia uczelni

 

Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął swoją działalność od 1 września 2001 roku na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, w dniu 7 czerwca 2001 roku, podpisanej przez Prezydenta RP 4 lipca 2001 roku.

Uczelnia powstała z trzech samodzielnych jednostek:

  • Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,
  • Filii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Rzeszowie
  • Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

W 4 kolegiach kształci się ponad 16 tys. studentów.

Swoje miejsce mogą znaleźć tutaj zarówno osoby zainteresowane naukami humanistycznymi,  społecznymi, ścisłymi i przyrodniczymi, rolniczymi, inżynieryjno-technicznymi, medycznymi i nauk o zdrowiu oraz
z dziedziny sztuki.

Uniwersytet Rzeszowski ma prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie agronomii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii i archeologii oraz stopnia doktora w szesnastu dyscyplinach:

agronomia, biologia, technologia żywności oraz żywienia, ekonomia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, fizyka, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki prawne, archeologia, filozofia, historia, socjologia, pedagogika, sztuki piękne.

Atutem uczelni jest rozwinięta współpraca międzynarodowa. Uniwersytet współpracuje z ok. 300 uczelniami partnerskimi z całego świata, w tym 54 z Ukrainy oraz 200 w ramach programu Erasmus+.

 

USTAWA Z DNIA 7 CZERWCA 2001 r. O UTWORZENIU UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

HISTORIA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

 

Wstawił:Adrian Kruba 2019-10-30 11:06:34
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2023-02-06
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2023-02-06