Historia uczelni

 

Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął swoją działalność od 1 września 2001 roku na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, w dniu 7 czerwca 2001 roku, podpisanej przez Prezydenta RP 4 lipca 2001 roku.

Uczelnia powstała z trzech samodzielnych jednostek:

  • Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,
  • Filii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Rzeszowie
  • Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

W 4 kolegiach kształci się ponad 16 tys. studentów.

Swoje miejsce mogą znaleźć tutaj zarówno osoby zainteresowane naukami humanistycznymi,  społecznymi, ścisłymi i przyrodniczymi, rolniczymi, inżynieryjno-technicznymi, medycznymi i nauk o zdrowiu oraz
z dziedziny sztuki.

Uniwersytet Rzeszowski ma prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie: 

rolnictwo i ogrodnictwo, nauki biologiczne, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historii, archeologii, nauk medycznych.  

oraz stopnia doktora w dziewiętnastu dyscyplinach: 

rolnictwo i ogrodnictwo, nauki biologiczne, technologia żywności oraz żywienia, ekonomia i finanse, pedagogika, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki fizyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki prawne, nauki o kulturze fizycznej, archeologia, filozofia, historia,  nauki socjologiczne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, nauki o polityce i administracji.

Atutem uczelni jest rozwinięta współpraca międzynarodowa. Uniwersytet współpracuje z ok. 280 uczelniami w UE i na świecie w ramach programu Erasmus+.

 

USTAWA Z DNIA 7 CZERWCA 2001 r. O UTWORZENIU UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

HISTORIA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

 

Wstawił:Adrian Kruba 2023-03-06 15:12:34
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2023-03-06
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2023-03-06