Redakcja

 

Opieka merytoryczna:
Ewa Krzyżanowska 
tel.: +48 17 872 10 26
e-mail:  [email protected]

Opieka techniczna nad serwisem:
Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji
Adrian Kruba
tel.: +48 17 872 12 68
e-mail: [email protected]

Wstawił:Adrian Kruba 2017-10-20 08:56:39
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2022-10-01
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2022-10-01