Redakcja

 

Opieka merytoryczna:
Ewa Krzyżanowska 
tel.: +48 17 872 10 26
e-mail:  bip@ur.edu.pl

Opieka techniczna nad serwisem:
Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji
Adrian Kruba
tel.: +48 17 872 12 68
e-mail: akruba@ur.edu.pl

Wstawił:Adrian Kruba 2020-08-08 08:56:39
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2020-08-08
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2020-08-08