Redakcja

 

Opieka merytoryczna:
Ewa Krzyżanowska 
 tel.: +48 17 872 17 89 
e-mail:  [email protected]

Opieka techniczna nad serwisem:
Centrum Zarządzania Siecią Komputerową (CZSK)
Jan Szczęsny
tel.: +48 17 872 12 02
e-mail: [email protected]

Wstawił:Adrian Kruba 2017-10-20 08:56:39
Zatwierdził: 2020-10-26
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2020-10-26
Liczba odwiedzin:1846