Administracja

Biuro Rektora

tel.: +48 17 872 10 10

Biuro Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

tel.: +48 17 872 10 12
e-mail: [email protected]

Dyrektor Biura Rektora, Rzecznik Prasowy UR
dr Maciej Ulita

tel.: +48 17 872 11 01
tel. kom.: 601 199 880
e-mail: [email protected]

Kanclerz UR
mgr inż. Barbara Oskroba
tel.: +48 17 872 10 08
fax: +48 17 852 21 02
e-mail: [email protected]
Zastępca Kanclerza UR
dr Adam Najdecki
tel.: +48 17 872 10 15
e-mail: [email protected]
Kwestor UR
mgr Marzena Filipek
tel.: +48 17 872 10 09
e-mail: [email protected]
Zastępca Kwestora UR
mgr inż. Jolanta Inglot
tel.: +48 17 872 14 67
e-mail: [email protected]ur.edu.pl
Audytor
mgr Bożena Kot
tel.: +48 17 872 12 19
Kwestura  
mgr Krystian Antochów

tel.: +48 17 872 34 39
       +48 17 872 36 46
tel. kom.: 605 509 000
e-mail: [email protected]

Pełnomocnik Rektora ds. Cyberbezpieczeństwa
dr inż. Marcin Ochab

e-mail: [email protected]

Główny Specjalista ds. Legislacyjnych
mgr Kinga Bieniasz 
tel.: +48 17 872 11 77
e-mail: [email protected]
Uczelniany Koordynator Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on
mgr Helena Wilk

tel.: +48 17 851 86 91
e-mail: [email protected]

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

tel.: +48 17 872 10 31
e-mail: [email protected]

Dział Administracyjnej Obsługi Senatu

tel.: +48 17 872 29 00
tel.: +48 17 872 29 02
e-mail: [email protected]
 

Dział Rekrutacji i Karier Studenckich

tel.: +48 17 872 11 82
e-mail: [email protected]
tel.: +48 17 872 10 27
e-mail: [email protected]

Dział Promocji

tel.: +48 17 872 17 89       
e-mail: [email protected]
              [email protected]

Dział Nauki i Projektów
tel.: +48 17 872 10 22
Dział Jakości i Akredytacji tel.: +48 17 872 10 56
       +48 17 872 17 82
e-mail: [email protected]
Dział Kształcenia

tel.: +48 17 872 14 95
tel./fax: +48 17 872 10 25
e-mail: [email protected]

 

Dział Kształcenia Podyplomowego

 

tel.: +48 17 872 11 48

Dział Inwestycji i Remontów tel.: +48 17 872 10 59
Dział Spraw Osobowych pok. 14, tel.: +48 17 872 10 43
pok. 17, tel.: +48 17 872 10 41
pok. 18, tel.: +48 17 872 10 42
e-mail: [email protected]
Dział Zamówień Publicznych

tel.: +48 17 872 10 18
tel./fax: +48 17 872 12 62
e-mail: [email protected]

tel.: +48 17 872 14 28
e-mail: [email protected]
Pełnomocnik Prorektora ds. Domów Studenckich
mgr Tadeusz Marut
tel.: +48 17 872 24 00
fax: +48 17 872 22 77
e-mail: [email protected]
Dział Organizacyjno-Prawny tel.: +48 17 872 29 09
tel./fax: +48 17 872 12 87
e-mail: [email protected]
Specjalista ds. Obronnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel.: +48 17 872 19 58
Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji tel.: +48 17 872 10 54
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii

sekretariat, tel.: +48 17 851 87 19
dyrektor, tel.: +48 17 851 85 50
e-mail: [email protected]

Dział Techniczny

tel.: +48 17 872 10 60
bud. A3, pok. 34

Drukarnia
tel.: +48 17 872 1275
Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

tel.: +48 17 861 40 16
       +48 17 861 40 17
e-mail: [email protected]

Kancelaria

tel.: +48 17 872 10 29

Kierownik Rejonu Pigonia

mgr Irena Kozak

tel.: +48 17 872 13 85

Kierownik Rejonu Rejtana

mgr Wojciech Ząbek

tel.: +48 17851 85 05

Kierownik Obiektu Werynia

Konrad Kubas

tel.: +48 17851 32 50

Kierownik Rejonu Zalesie

mgr Mariusz Jucha

tel.: +48 17861 40 02

Kierownik Rejonu ks. Jałowego

lic. Beata Bartman

tel.: +48 17872 18 50

tel.: +48 17872 18 60

Kierownik Rejonu Centrum

mgr Ewa Ożóg-Zięba

tel.: +48 17872 26 00
Zespół Radców Prawnych tel.: +48 17 872 10 06
Wstawił:Adrian Kruba 2019-10-11 13:23:16
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2021-03-29
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2021-03-29