Program kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

 

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Rzeszowski został ustalony na  cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim:

Wstawił:Adrian Kruba 2022-12-29 10:51:35
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2022-12-29
Sporządził:Iwona Wania 2022-12-29