O Szkole Doktorskiej UR

 

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim kształci doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych:

 1. archeologia,
 2. biotechnologia,
 3. ekonomia i finanse,
 4. filozofia,
 5. historia,
 6. informatyka techniczna i telekomunikacja,
 7. inżynieria materiałowa,
 8. językoznawstwo,
 9. literaturoznawstwo,
 10. matematyka,
 11. nauki biologiczne,
 12. nauki fizyczne,
 13. nauki medyczne,
 14. nauki o kulturze fizycznej,
 15. nauki o polityce i administracji,
 16. nauki o zdrowiu,
 17. nauki prawne,
 18. nauki socjologiczne,
 19. pedagogika,
 20. rolnictwo i ogrodnictwo,
 21. technologia żywności i żywienia

oraz dyscyplinach artystycznych:

 1. sztuki muzyczne,
 2. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 

Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej UR rozpoczęło się z dniem 1 października 2019r. i trwa 6-8 semestrów.

 

Szkoła Doktorska UR umożliwia  w szczególności:

 • uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych lub dziedzinach sztuki i dyscyplinach artystycznych;
 • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej;
 • przygotowanie rozprawy doktorskiej stanowiącej podstawę do nadania stopnia doktora;
 • uzyskanie stopnia doktora.

 

Funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim pełni dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR.

Wstawił:Adrian Kruba 2024-01-05 12:25:59
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2024-01-05
Sporządził:Iwona Wania 2024-01-05