O Szkole Doktorskiej UR

 

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Rzeszowskiego kształci doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych:

 • archeologia,
 • ekonomia i finanse,
 • filozofia,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki biologiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki medyczne,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki o zdrowiu,
 • nauki prawne,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • rolnictwo i ogrodnictwo,
 • technologia żywności i żywienia

oraz dyscyplinach artystycznych:

 • sztuki muzyczne,
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 

Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej UR rozpoczęło się z dniem 1 października 2019r. i trwa 6-8 semestrów.

 

Szkoła Doktorska UR umożliwia  w szczególności:

 • uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych lub dziedzinie sztuki i dyscyplinie artystycznej;
 • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej;
 • przygotowanie rozprawy doktorskiej lub pracy artystycznej stanowiących podstawę do nadania stopnia doktora;
 • uzyskanie stopnia naukowego doktora.

 

Funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim pełni dr hab. Paweł Sierżęga, prof. UR.

Wstawił:Adrian Kruba 2019-10-30 12:30:59
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2019-10-28
Sporządził:Iwona Wania 2019-10-28