Podstawowe dane

Uniwersytet Rzeszowski

Adres: al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 872 10 00 (centrala)
www.ur.edu.pl
e-mail: [email protected]
NIP: 813-32-38-822
REGON: 691560040

Adres ESP Uniwersytetu Rzeszowskiego na Platformie ePUAP: URzeszow/SkrytkaESP

 

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem

[email protected]

 

Wstawił:Krzysztof Madej 2018-10-17 08:55:39
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2018-10-16
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2018-10-16
Liczba odwiedzin:27678
Metryczka

Jednostki

Liczba jednostek - 01.10.2019 r.
Kolegia: 4
Instytuty: 21
Kierunki: 58

 

Wstawił:Adrian Kruba 2019-11-05 10:20:06
Zatwierdził: 2021-01-26
Sporządził:Agnieszka Przybyłowicz 2021-01-26
Liczba odwiedzin:544
Metryczka

Jednostki

Liczba jednostek - 01.10.2019 r.
Kolegia: 4
Instytuty: 21
Kierunki: 57

 

Wstawił:Adrian Kruba 2020-07-01 11:19:03
Zatwierdził: 2020-06-30
Sporządził: 2020-06-30
Liczba odwiedzin:476
Metryczka

Informacje ogólne

Liczba studentów – stan na 31.12.2019 r. (GUS S-10)
studia stacjonarne 12736    
studia niestacjonarne 3406
Ogółem liczba (studia stacjonarne i niestacjonarne) 16142
Liczba absolwentów – zgodnie z GUS S-10 stan na 31.12.2019 r.
Absolwentów ogółem wykazano: 4801
Absolwentów stacjonarnych: 3784
Absolwentów niestacjonarnych 1017

 

Liczba doktorantów – stan na 31.12.2019 r. (GUS-S12)
studia doktoranckie 245
studia stacjonarne 245
studia niestacjonarne 0
Liczba słuchaczy studiów podyplomowych – stan na 31.12.2019 r. (GUS-S12) 516
Wstawił:Adrian Kruba 2020-07-01 10:40:49
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2020-06-30
Sporządził: 2020-06-30
Liczba odwiedzin:479
Metryczka

Liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopni

Liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopni:
Doktora 4 (w 17 dyscyplinach)
Doktora habilitowanego 2 (w 6 dyscyplinach)

Wstawił:Adrian Kruba 2019-11-05 10:20:17
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2019-11-04
Sporządził:Lidia Wrzostko-KuĹşma 2019-11-04
Liczba odwiedzin:589
Metryczka

Pracownicy

Liczba pracowników:
Stan na 31 grudnia 2019 r.
nauczyciele akademiccy ogółem: 1297
(w tym):
Profesorowie tytularni: 96
Doktorzy habilitowani: 296
Doktorzy: 645
Magistrzy: 260
Wstawił:Adrian Kruba 2020-01-27 14:40:35
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2020-01-26
Sporządził:Krystyna Lorenc 2020-01-26
Liczba odwiedzin:521
Metryczka
Wstawił:Krzysztof Madej 2018-10-17 08:55:39
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2018-10-16
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2018-10-16