Podstawowe dane

Uniwersytet Rzeszowski

Adres: al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 872 10 00 (centrala)
www.ur.edu.pl
e-mail: [email protected]
NIP: 813-32-38-822
REGON: 691560040

Adres ESP Uniwersytetu Rzeszowskiego na Platformie ePUAP: URzeszow/SkrytkaESP

 

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem

[email protected]

 

Wstawił:Krzysztof Madej 2018-10-17 08:55:39
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2018-10-16
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2018-10-16
Liczba odwiedzin:28851
Metryczka

Jednostki

Liczba jednostek - 01.10.2020 r.
Kolegia: 4
Instytuty: 21
Kierunki: 57

 

Wstawił:Adrian Kruba 2019-11-05 11:20:06
Zatwierdził: 2021-09-22
Sporządził:Agnieszka Przybyłowicz 2021-09-22
Liczba odwiedzin:1688
Metryczka

Liczba studentów i doktorantów

Liczba studentów - stan na 31.12.2020r. (GUS S-10)

Ogółem liczba studentów

16 186

studia stacjonarne

12 641

studia niestacjonarne

3 545

Liczba absolwentów -stan na 31.12.2020 r. (GUS S-10)

Ogółem liczba absolwentów

4 758

Absolwentów stacjonarnych:

3 695

Absolwentów niestacjonarnych

1 063

 

Liczba doktorantów - stan na 31.12.2020 r. (GUS-S12)

studia doktoranckie

148

studia stacjonarne

146

studia niestacjonarne

0

 

 

 

Wstawił:Adrian Kruba 2020-07-01 10:38:21
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2020-06-16
Sporządził:Agnieszka Przybyłowicz 2020-06-16
Liczba odwiedzin:1152
Metryczka

Liczba słuchaczy i absolwentów na studiach podyplomowych

 

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych -stan na 31.12.2020

Liczba słuchaczy

346

Liczba absolwentów

358

Wstawił:Adrian Kruba 2021-09-20 12:01:16
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2021-09-20
Sporządził:Iwona Grzegorzak 2021-09-20
Liczba odwiedzin:18
Metryczka

Liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopni

Liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopni - stan na 31.12.2020 r. 
Doktora 4 (w 18 dyscyplinach)
Doktora habilitowanego 2 (w 6 dyscyplinach)

Wstawił:Adrian Kruba 2019-11-05 11:17:51
Zatwierdził: 2019-10-31
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2019-10-31
Liczba odwiedzin:1184
Metryczka

Pracownicy

Liczba pracowników:
Stan na 31 grudnia 2020 r.
nauczyciele akademiccy ogółem: 1316
(w tym):
Profesorowie tytularni: 100
Doktorzy habilitowani: 309
Doktorzy: 635
Magistrzy: 272
Wstawił:Adrian Kruba 2020-01-27 15:40:35
Zatwierdził: 2020-01-26
Sporządził:Krystyna Lorenc 2020-01-26
Liczba odwiedzin:1693
Metryczka
Wstawił:Krzysztof Madej 2018-10-17 08:55:39
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2018-10-16
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2018-10-16