Podstawowe dane

Uniwersytet Rzeszowski

Adres: al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 872 10 00 (centrala)
www.ur.edu.pl
e-mail: info@ur.edu.pl
NIP: 813-32-38-822
REGON: 691560040

Adres ESP Uniwersytetu Rzeszowskiego na Platformie ePUAP: URzeszow/SkrytkaESP

 

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem

bip@ur.edu.pl

 

Wstawił:Krzysztof Madej 2018-10-17 07:55:39
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2018-10-16
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2018-10-16
Liczba odwiedzin:33320
Metryczka

Jednostki

Liczba jednostek - 01.10.2021 r.
Kolegia: 4
Instytuty: 22
Kierunki: 60

 

Wstawił:Adrian Kruba 2019-11-05 10:20:06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2021-10-01
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2021-10-01
Liczba odwiedzin:6155
Metryczka

Liczba studentów i doktorantów

Liczba studentów - stan na 31.12.2021r. (GUS S-10)

Ogółem liczba studentów

15 719

studia stacjonarne

12 122

studia niestacjonarne

3 597

Liczba absolwentów -stan na 31.12.2021 r. (GUS S-10)

Ogółem liczba absolwentów

4 742

Absolwentów stacjonarnych:

3 687

Absolwentów niestacjonarnych

1 055

 

Liczba doktorantów - stan na 31.12.2021 r. (GUS-S12)

studia doktoranckie

73

studia stacjonarne

73

studia niestacjonarne

0

 

 

 

Wstawił:Adrian Kruba 2020-07-01 09:38:21
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2020-06-16
Sporządził:Agnieszka Przybyłowicz 2020-06-16
Liczba odwiedzin:5622
Metryczka

Liczba słuchaczy i absolwentów na studiach podyplomowych

 

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych -stan na 31.12.2021

Liczba słuchaczy

321 (w tym jeden cudzoziemiec)

Liczba absolwentów

273 (w tym jeden cudzoziemiec)

Wstawił:Adrian Kruba 2021-09-20 11:01:16
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2021-09-20
Sporządził:Iwona Grzegorzak 2021-09-20
Liczba odwiedzin:4488
Metryczka

Liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopni

Liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopni - stan na 31.12.2021 r. 
Doktora 4 (w 19 dyscyplinach)
Doktora habilitowanego 2 (w 6 dyscyplinach)

Wstawił:Adrian Kruba 2019-11-05 10:17:51
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2022-01-11
Sporządził:Ewa Przybyszewska 2019-10-31
Liczba odwiedzin:5657
Metryczka

Pracownicy

Liczba pracowników:
Stan na 31 grudnia 2021 r.
nauczyciele akademiccy ogółem: 1333
(w tym):
Profesorowie tytularni: 96
Doktorzy habilitowani: 307
Doktorzy: 661
Magistrzy: 269
Wstawił:Adrian Kruba 2020-01-27 14:40:35
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2020-01-26
Sporządził:Krystyna Lorenc 2020-01-26
Liczba odwiedzin:6168
Metryczka
Wstawił:Krzysztof Madej 2018-10-17 07:55:39
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2018-10-16
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2018-10-16