Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK

tel.: +48 17 872 10 10
e-mail: rektorur@ur.edu.pl

 

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr hab. Sylwester Czopek
Wstawił:Adrian Kruba 2023-04-26 13:23:00
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2023-04-26
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2023-04-26