Prorektorzy

 

Prorektor
ds. Studenckich
i Kształcenia

dr hab. Elżbieta Rokosz, prof. UR

tel.: +48 17 872 10 12
e-mail: [email protected]

Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia,dr hab. Elżbieta Rokosz, profesor UR

Prorektor 
ds. Kolegium Nauk Humanistycznych

prof. dr hab. Paweł Grata

tel.: +48 17 872 14 94
e-mail: [email protected]

Prorektor do spraw Kolegium Nauk Humanistycznych, Prof. dr hab. Paweł Grata
 

Prorektor
ds. Kolegium Nauk Medycznych

prof. dr hab. n. med. Artur Mazur

tel.: +48 17 872 11 53
e-mail: [email protected]

Prorektor do spraw Kolegium Nauk Medycznych, Prof. n.med. dr hab. Artur Mazur

Prorektor 
ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych

prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

tel.: +48 17 851 85 30
e-mail: [email protected]

Prorektor do spraw Kolegium Nauk Przyrodniczych, prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

Prorektor 
ds. Kolegium Nauk Społecznych

dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR

tel.: +48 17 872 10 11
e-mail: [email protected]

Prorektor do spraw Kolegium Nauk Społecznych, dr hab. Elżbieta Feret, profesor UR
Wstawił:Adrian Kruba 2022-11-02 12:22:25
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2022-11-02
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2022-11-02