Opis serwisu i instrukcja obsługi

Uniwersytet Rzeszowski prezentuje informacje publiczne poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) pod adresem URL: http://bip.ur.edu.pl

 1. W lewej części strony głównej znajduje się statyczne menu podmiotowe, w którym na stałe umieszczone są "tematy informacyjne" sklasyfikowane w sześciu statycznych kategoriach.

    Na górze menu znajduje się pole formularza "Szukaj", które umożliwia przeszukiwanie zasobów serwisu (wg klucza). Umieszczane są tu wszystkie dokumenty zamieszczone na stronie BIPu.


    Odnośniki z głównych tematów menu wskazują:

  • bezpośrednio treść dokumentu (w jednym z formatów: .html, .pdf, .rtf, .jpg, .gif, .doc) opatrzonego informacją o czasie ostatniej modyfikacji oraz liczbie odsłon danego dokumentu;
   lub
  • podmenu kolejnych odnośników do dokumentów w tym również do stron internetowych spoza BIP.


  Osoby odwiedzające stronę internetową Biuletynu mają do dysozycji "Wniosek o udostępnienie informacji" będący ostatnią pozycją w statycznej kategorii "Obsługa biuletynu"

 2. W prawej części strony głównej pojawia się dokument z uaktywnionego odnośnika.

   Schemat dokumentu:
  • nagłówek zawierający tytuł dokumentu,
   pole "streszczenia dokumentu" - ramka, w której pojawia się:
  • treść dokumentu (w jednym ze wskazanych wyżej formatów)
   lub
   opis dokumentu i załącznik (w formacie jak wyżej)
Wstawił:Adrian Kruba 2007-06-22 12:04:38
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2007-06-21
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2007-06-21