Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z pófile-id:346niejszymi zmianami).
Wstawił:Edito Administrator 2008-02-05 13:43:16
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2008-02-04
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2008-02-04