Programy studiów dla cyklu od roku 2022/2023

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Agroleśnictwo, studia pierwszego stopnia
 2. Archeologia, studia pierwszego stopnia
 3. Architektura krajobrazu, studia pierwszego stopnia
 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia
 5. Biologia, studia pierwszego stopnia
 6. Biologia, studia drugiego stopnia
 7. Biotechnologia, studia pierwszego stopnia
 8. Biotechnologia, studia drugiego stopnia
 9. Dietetyka, studia pierwszego stopnia
 10. Dietetyka, studia drugiego stopnia
 11. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia pierwszego stopnia
 12. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia drugiego stopnia
 13. Ekonomia, studia pierwszego stopnia
 14. Ekonomia, studia drugiego stopnia
 15. Filologia angielska, studia pierwszego stopnia
 16. Filologia angielska, studia drugiego stopnia
 17. Filologia germańska, studia pierwszego stopnia
 18. Filologia germańska, studia drugiego stopnia
 19. Filologia polska, studia pierwszego stopnia
 20. Filologia polska, studia drugiego stopnia
 21. Filologia rosyjska, studia pierwszego stopnia
 22. Filozofia, studia pierwszego stopnia
 23. Filozofia, studia drugiego stopnia
 24. Historia, studia pierwszego stopnia
 25. Jazz i muzyka rozrywkowa, studia pierwszego stopnia
 26. Jazz i muzyka rozrywkowa, studia drugiego stopnia
 27. Komunikacja międzykulturowa, studia pierwszego stopnia
 28. Logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia pierwszego stopnia
 29. Matematyka, studia pierwszego stopnia
 30. Matematyka, studia drugiego stopnia
 31. Muzeologia, studia drugiego stopnia
 32. Ochrona środowiska, studia pierwszego stopnia
 33. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia pierwszego stopnia
 34. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia drugiego stopnia
 35. Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia
 36. Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia
 37. Pedagogika, studia pierwszego stopnia
 38. Pedagogika, studia drugiego stopnia
 39. Pedagogika specjalna, jednolite studia magisterskie
 40. Rolnictwo, studia pierwszego stopnia
 41. Systemy diagnostyczne w medycynie, studia pierwszego stopnia
 42. Technologia żywności i żywienie człowieka, studia pierwszego stopnia
 43. Technologia żywności i żywienie człowieka, studia drugiego stopnia
 44. Zdrowie publiczne, studia pierwszego stopnia
 45. Zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia pierwszego stopnia
 2. Elektroradiologia, studia pierwszego stopnia
 3. Filologia rosyjska, studia drugiego stopnia
 4. Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia
 5. Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie
 6. Historia, studia drugiego stopnia
 7. Komunikacja międzykulturowa, studia drugiego stopnia
 8. Praca socjalna, studia pierwszego stopnia
 9. Praca socjalna, studia drugiego stopnia
 10. Ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia
 11. Socjologia, studia pierwszego stopnia
 12. Socjologia, studia drugiego stopnia
 13. Wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia
 14. Wychowanie fizyczne, studia drugiego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, studia pierwszego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia pierwszego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Stosunki międzynarodowe, studia pierwszego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Optyka okularowa, studia pierwszego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Analityka medyczna, jednolite studia magisterskie

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Administracja, studia pierwszego stopnia
 2. Administracja, studia drugiego stopnia

 

 Dotyczy kierunku studiów:

 1. Filologia polska, studia pierwszego stopnia
 2. Filologia polska, studia drugiego stopnia
Wstawił:Adrian Kruba 2022-09-22 12:24:54
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2022-09-22
Sporządził: 2022-09-22