Programy studiów dla cyklu od roku 2021/2022

 

 Dotyczy kierunku studiów:

 1. Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie
 2. Fizyka, studia drugiego stopnia, 3-semestralne
 3. Fizyka, studia drugiego stopnia, 4-semestralne
 4. Informatyka, studia drugiego stopnia
 5. Kierunek lekarski, jednolite studia magisterskie
 6. Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia
 7. Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia
 8. Położnictwo, studia pierwszego stopnia
 9. Położnictwo, studia drugiego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Administracja, studia pierwszego stopnia
 2. Administracja, studia drugiego stopnia
 3. Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie
 4. Praca socjalna, studia pierwszego stopnia
 5. Rolnictwo, studia pierwszego stopnia
 6. Socjologia, studia pierwszego stopnia
 7. Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia
 8. Turystyka i rekreacja, studia drugiego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Dietetyka, studia pierwszego stopnia
 2. Dietetyka, studia drugiego stopnia
 3. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia pierwszego stopnia
 4. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia drugiego stopnia
 5. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia pierwszego stopnia
 6. Ekonomia, studia drugiego stopnia
 7. Filologia angielska, studia pierwszego stopnia
 8. Filologia angielska, studia drugiego stopnia
 9. Filologia germańska, studia pierwszego stopnia
 10. Filologia polska, studia pierwszego stopnia
 11. Filologia polska, studia drugiego stopnia
 12. Filologia rosyjska, studia drugiego stopnia
 13. Finanse i rachunkowość, studia drugiego stopnia
 14. Grafika, jednolite studia magisterskie
 15. Historia, studia pierwszego stopnia
 16. Historia, studia drugiego stopnia
 17. Instrumentalistyka, studia pierwszego stopnia
 18. Kierunek lekarski, jednolite studia magisterskie
 19. Kulturoznawstwo, studia pierwszego stopnia
 20. Logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia pierwszego stopnia
 21. Muzeologia, studia drugiego stopnia
 22. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia pierwszego stopnia
 23. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia drugiego stopnia
 24. Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia
 25. Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia
 26. Politologia, studia pierwszego stopnia
 27. Polonistyka stosowana, studia pierwszego stopnia
 28. Położnictwo, studia pomostowe pierwszego stopnia
 29. Prawo, jednolite studia magisterskie
 30. Ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia
 31. Systemy diagnostyczne w medycynie, studia pierwszego stopnia
 32. Sztuki wizualne, studia pierwszego stopnia
 33. Sztuki wizualne, studia drugiego stopnia
 34. Turystyka historyczna i kulturowa, studia pierwszego stopnia
 35. Turystyka historyczna i kulturowa, studia drugiego stopnia
 36. Wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia
 37. Wychowanie fizyczne, studia drugiego stopnia
 38. Logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia drugiego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Studia europejskie, studia drugiego stopnia

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Komunikacja międzykulturowa, studia drugiego stopnia
Wstawił:Adrian Kruba 2021-11-18 09:17:03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2021-11-18
Sporządził: 2021-11-18