ZARZĄDZENIE NR 25 /2019 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 09.05. 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia I stopnia, II stopnia oraz jednol

Wstawił:Adrian Kruba 2019-05-10 16:24:00
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2019-05-09
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2019-05-09