Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

 

PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 8.01.2023


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 5.01.2023


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 23.12.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 16.12.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postepowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

Termin składania dokumentów: 7.12.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 21.11.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 21.11.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 21.11.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 21.11.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 8.11.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 10.11.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 2.11.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 28.10.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystent w grupie pracowników dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 10.10.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 10.10.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 30.09.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postepowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 29.09.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postepowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 26.09.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postepowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 19.09.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postepowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

Termin składania dokumentów: 18.09.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postepowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 15.09.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 12.09.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 9.09.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 8.09.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 7.09.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 4.09.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 5.09.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

Termin składania dokumentów: 26.08.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 26.08.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 26.08.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 1.09.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (na zastępstwo)

Termin składania dokumentów: 31.08.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 21.08.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 21.08.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 21.08.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 19.08.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 19.08.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 19.08.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowiska asystenta w grupie pracowni-ków dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 05.08.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 31.08.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystent w grupie pracowników dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 5.08.2022


PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza otwarte postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta w grupie pracowni-ków dydaktycznych.

Termin składania dokumentów: 29.07.2022


Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Kolegium Nauk Społecznych

Termin składania dokumentów: 19.07.2022


Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Kolegium Nauk Społecznych

Termin składania dokumentów: 18.07.2022


Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Onomastyki Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Termin składania dokumentów: 11.07.2022


Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Literatury i Kultury XIX Wieku oraz Badań Mitoznawczych Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Termin składania dokumentów: 13.06.2022


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii, Katedra Biotechnologii lub Katedra Biologii

Termin składania dokumentów: 07.06.2022


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Pracowni Medycyny Rodzinnej, w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 23.05.2022


Konkurs na stanowisko profesora uczelni pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Ginekologii i Położnictwa, w Instytucie Nauk Medycznych UR

Termin składania dokumentów: 23.05.2022


Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób wewnętrznych, w Instytucie Nauk Medycznych UR

Termin składania dokumentów: 07.04.2022


Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Ratownictwa Medycznego, w Instytucie Nauk o Zdrowiu, UR

Termin składania dokumentów: 15.04.2022


Konkurs na stanowisko instruktora w Zakładzie Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR

Termin składania dokumentów: 22.03.2022


Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Fizjologii Człowieka, w Instytucie Nauk Medycznych UR

Termin składania dokumentów: 28.02.2022


Konkurs na stanowisko profesora uczelni pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Chirurgii, w Instytucie Nauk Medycznych UR

Termin składania dokumentów: 28.02.2022


Konkurs na stanowisko lektora w Studium Języków Obcych

Termin składania dokumentów: 13.02.2022


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Nauk Morfologicznych, w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 13.02.2022


Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Filozofii Społecznej i Filozofii Kultury Instytutu Filozofii Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Termin składania dokumentów: 15.02.2022


Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Fizjoterapii, w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 10.02.2022


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii, w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 7.02.2022


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Mikrobiologii, w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 29.01.2022


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Pracowni Medycyny Rodzinnej, w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 29.01.2022


Konkurs otwarty na stanowisko profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Prawa Karnego Procesowego, Instytutu Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Termin składania dokumentów: 24.01.2022


Konkurs na stanowisko profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR

Termin składania dokumentów: 20.12.2021


Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Opieki Położniczo-Ginekologicznej w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 20.12.2021


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Pediatrii, w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 09.12.2021


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Dietetyki w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 09.12.2021


Konkurs na stanowisko instruktora w Zakładzie Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR

Termin składania dokumentów: 06.12.2021


Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne w Instytucie Biologii i Biotechnologii, Katedra Biotechnologii, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 27.10.2021


Konkurs na dwa stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Nauk Morfologicznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 27.09.2021


Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie Rolnictwo i Ogrodnictwo w Instytucie Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zakład Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 16.09.2021


Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie Rolnictwo i Ogrodnictwo w Instytucie Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zakład Fizjologii i Biotechnologii Roślin Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 16.09.2021


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Muzyki Rozrywkowej Instytutu Muzyki Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Termin składania dokumentów: 13.09.2021


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Muzyki Rozrywkowej Instytutu Muzyki Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Termin składania dokumentów: 13.09.2021


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Muzyki Rozrywkowej Instytutu Muzyki Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Termin składania dokumentów: 13.09.2021


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Muzyki Rozrywkowej Instytutu Muzyki Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Termin składania dokumentów: 13.09.2021


Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Centrum Dydaktycznym Nauk Techniczno-Przyrodniczych w wymiarze ¾ etatu

Termin składania dokumentów: 06.09.2021


Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w  Centrum Dydaktycznym Nauk Techniczno-Przyrodniczych

Termin składania dokumentów: 06.09.2021


Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Kulturoznawstwa Instytutu Historii Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Termin składania dokumentów: 06.09.2021


Konkurs otwarty na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 02.09.2021


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Pediatrii, w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 06.09.2021


Konkurs otwarty na dwa stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie weterynaria w Instytucie Biologii i Biotechnologii, Katedra Biotechnologii, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 01.09.2021


Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie zootechnika w Instytucie Biologii i Biotechnologii, Katedra Biotechnologii, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 01.09.2021

 

 

 

 

Archiwalne konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich wraz z informacjami o zwycięzcach można znaleźć na stronie głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego pod adresem:

 

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/praca/konkursy/archiwum

Wstawił:Adrian Kruba 2022-11-16 15:09:01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2022-11-16
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2022-11-16