Program kształcenia

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Rzeszowski został ustalony na  cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2019/2020 i stanowii załącznik do Uchwały nr 449/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Rzeszowski

Wstawił:Adrian Kruba 2019-06-03 08:55:18
Zatwierdził: 2019-06-02
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2019-06-02