Kolegium Nauk Przyrodniczych

 

Prorektor

prof. dr hab. Idalia Kasprzyk
tel. 17 851 8530
mail: [email protected]
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów, bud. A0/B1-P,  p. 43A 

 

Dyrektor Biura Kolegium

mgr Justyna Strzelczyk
tel. 17 851 8531
mail: [email protected]
pokój 43, bud. A0, skrzydło B1

 

Dziekan

dr hab. Marta Łuszczak, prof. UR

Adres:

ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów, bud. A0, B1-P, p. 26
tel. (17) 851 85 11
e-mail: [email protected]                              

 

Prodziekani


dr Anna Szpila

Adres:

ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów, bud. A0, B1-P, p. 46
tel. (17) 851 87 58
e-mail: [email protected]


Godziny urzędowania:


dr inż. Karolina Pycia

Adres:

ul. Ćwiklińskiej 1A, 35-601 Rzeszów, bud. D3, p. 0.12
tel. (17) 872 16 60
e-mail: [email protected]


Godziny urzędowania: 

wtorek 8.30 - 10.00
czwartek 14.00 - 15.30

 

Dyrektor Dziekanatu

Dorota Rączka-Laska
tel. 17  851  85 11
mail: [email protected] 
bud. A0, pok. 45

                                              

Dyrektorzy

1. Instytut Matematyki - dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR   

2. Instytut Nauk Fizycznych - dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR     

3. Instytut Informatyki- dr hab. Jan Bazan, prof. UR     

4. Instytut Biologii i Biotechnologii - dr hab. Robert Pązik, prof. UR        

5. Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska- dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR   

6. Instytut Technologii Żywności i Żywienia - dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR   

 

Wstawił:Adrian Kruba 2019-10-23 15:24:03
Zatwierdził: 2022-11-30
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2022-11-30