Kolegium Nauk Medycznych

Prorektor

prof. n.med. dr hab. Artur Mazur
tel. 17 872 11 53
bud. A2, pok. 17

 

Dyrektor Biura Kolegium

Bożena Kamińska
tel. 17 872 11 53
email: [email protected]
bud. A2, pok. 17

 

Dziekan

dr hab. n. med. Edyta Barnaś, prof. UR                         
bud. A2, pok. 215, ul.Kopisto 2a 
tel.17 8721112

 

Prodziekani

dr Rafał Podgórski                                            
bud. A2, pok. 215,
ul.Kopisto 2a
tel.17 8721112

dr n. med. Małgorzata Marć                                           
bud. A2, pok. 215, ul.Kopisto 2a
tel.17 8721112

dr Maciej Huzarski             
ul. Towarnickiego 3, 
pok. 17 B 
tel. 17 8721844

dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR 
pok. 335, ul. Warzywna 1a 
tel.: 17 851 68 55

Dyrektor Dziekanatu

Anna Wisz
tel.17 872 11 07
   
email:  [email protected]
bud. A2, 
pok.214

 

Pełnomocnik

dr Agnieszka Guzik                           
tel.17 8721112
ul.Kopisto 2a, 
pok. 215                      

Dyrektorzy

1. Instytut Nauk Medycznych

 prof. dr hab. n.med. Adam Reich  
 ul. Warzywna 1a, pok.335
e-mail: [email protected]
 tel.17 872 1145

2. Instytut Nauk o Zdrowiu

dr hab. n. o zdr. Lidia Perenc, prof. UR

ul. Warzyna 1a
35-310 Rzeszów
Tel. 017 8518965
8518906
Bud. G5
e-mail: [email protected]
tel. 17 872 29 22


3. Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej

prof. dr hab. Wojciech Czarny,
pok. 15, ul. Towarnickiego 3,
e-mail: [email protected]
tel. 17 872 1841

Wstawił:Adrian Kruba 2019-10-30 15:28:02
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2019-10-29
Sporządził:Bożena Kamińska 2019-10-29