Dział Zamówień Publicznych

 

Dział Zamówień Publicznych
35-959 Rzeszów, ul. prof. S. Pigonia 6
Budynek A4, pokoje nr 3, 13, 13A
tel.: +48 17 872 10 18
tel./fax: +48 17 872 10 53
e-mail: org@ur.edu.pl

Kierownik Działu
mgr Joanna Toczek
pokój nr 13A
tel.: +48 17 872 10 18
e-mail:  jtoczek@ur.edu.pl

Zastępca kierownika
mgr Adam Zwoliński
pokój nr 13
tel.: +48 17 872 10 79
e-mail:  azwolinski@ur.edu.pl

 

mgr Magdalena Jaszak
pokój nr 3
tel.: +48 17 872 14 68
e-mail: mjaszak@ur.edu.pl

mgr Magdalena Ochab
pokój nr 3
tel.: +48 17 872 14 68
e-mail: mochab@ur.edu.pl

mgr Tomasz Bałchan
pokój nr 13
tel.: +48 17 872 10 79
e-mail: tbalchan@ur.edu.pl

Wstawił:Adrian Kruba 2022-07-26 10:39:12
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2022-07-26
Sporządził: 2022-07-26