Dział Promocji

Dział Promocji
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
                Budynek A1, pokój nr 153, 154                 
tel.: +48 17 872 10 26
                  Biuro prasowe tel. kom.: 887 441 022               
e-mail: promocja@ur.edu.pl
info@ur.edu.pl
wydarzenia@ur.edu.pl
bip@ur.edu.pl

 

Kierownik Działu
mgr Wioletta Wrona
pokój nr 153
tel.: +48 17 872 10 26
mgr Ewa Krzyżanowska
pokój nr 153
tel.: +48 17 872 10 26
e-mail: ekrzyzanowska@ur.edu.pl

Media/ Biuro prasowe
mgr Joanna Wilk
pokój nr 153
tel.: +48 17 872 10 26
tel. kom.: 887 441 022
 
Grafik - Fotograf
mgr Michał Święcicki
pokój nr 153
tel.: +48 17 872 13 89
e-mail: mswiecicki@ur.edu.pl

Pracownia wideo
mgr Bartosz Babelski
pokój nr 154tel.: +48 17 872 14 14e-mail: bbabelski@ur.edu.pl

Akustyk
mgr Jacek Młodochowski
pokój nr 154
tel.: +48 17 872 14 14
e-mail: jmlodochowski@ur.edu.pl

Aby zamówić materiały promocyjne z logo UR (dotyczy jednostek UR),
należy przygotować pismo adresowane do Działu Promocji,
z podaniem nazwy jednostki zamawiającej,
oraz nazwy i ilości zamawianych materiałów.
 
Zdjęcia archiwalne dotyczące życia naszej Uczelni znajdują się w Pracowni Zbiorów Specjalnych UR
tel.: +48 17 872 13 62
 
Regulamin przyznawania materiałów promocyjnych
z logo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Stosowanie poniższych zasad ma na celu właściwe gospodarowanie środkami przeznaczonymi na promocję Uczelni, w szczególności ograniczenie bezzasadnego pobierania gadżetów uniwersyteckich bezpłatnie.

Jednocześnie w związku ze specyfikacją Sklepu UR, istnieje możliwość zakupu materiałów promocyjnych z logo UR zarówno przez jednostki UR (nota księgowa wewnętrzna), jak i przez osoby prywatne oraz firmy (za pomocą faktury VAT).

 1. Organizatorzy konferencji, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na piśmie (formularz do pobrania TUTAJ) z miesięcznym wyprzedzeniem, który określa termin konferencji i liczbę uczestników, otrzymują materiały promocyjne. Za te materiały wystawiona jest nota księgowa wewnętrzna lub faktura. Pakiet konferencyjny może zawierać torbę materiałową, notes A5 i długopis, z czego jeden spośród tych trzech materiałów promocyjnych podlega 50% zniżce.
  Organizatorzy konferencji w ramach działań projektowych nie otrzymują materiałów promocyjnych z Działu Promocji.
 2. Pracownicy UR wyjeżdżający w ramach promocji kierunków Uniwersytetu Rzeszowskiego do szkół ponadpodstawowych (klasy III, IV) otrzymują symboliczne, drobne materiały promocyjne z logo UR (smycz, długopis, ołówek, notes A5, itp.) dla przyszłych kandydatów na studia.
 3. Organizatorzy imprez sportowo-rekreacyjnych, takich jak zawody pływackie, turniej szachowy, piknik dla pracowników, itp., mogą otrzymać na nagrody, symboliczne materiały promocyjne z logo UR.
 4. Opiekunowie sekcji sportowych, na podstawie indywidualnej decyzji Kierownika Działu Promocji, mogą otrzymać dla zawodników uczestniczących w rozgrywkach sportowych koszulki z logo UR.
 5. Dyrektor Wydawnictwa, Dyrektor Biblioteki, opiekun koła naukowego, na podstawie indywidualnej decyzji Kierownika Działu Promocji, mogą otrzymać drobne materiały promocyjne z logo UR.
 6. Organizatorzy olimpiad i konkursów, na podstawie indywidualnej decyzji Kierownika Działu Promocji, mogą otrzymać na nagrody (I, II, III miejsce, bez wyróżnień) materiały promocyjne z logo UR.
 7. Pracownicy UR biorący udział w imprezach masowych nie otrzymują materiałów promocyjnych z logo UR.
 8. Pracownicy UR biorący udział w wydarzeniach w przedszkolach i szkołach podstawowych nie otrzymują materiałów promocyjnych z Działu Promocji.
 9. Pracownicy UR wyjeżdżający w ramach programu Erasmus nie otrzymują materiałów promocyjnych z Działu Promocji, natomiast mogą je otrzymać w Sekcji Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych, który posiada ma ten cel stosowne środki.
 10. Pracownicy UR wyjeżdżający w ramach projektów unijnych nie otrzymują materiałów promocyjnych z Działu Promocji.
 11. Pracownicy UR wyjeżdżający na konferencje zewnętrzne, jubileusze, staże naukowe, stypendia, wizyty studyjne, uroczystości zewnętrzne, itp. nie otrzymują materiałów promocyjnych z Działu Promocji.
 12. W sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyzja będzie podejmowana każdorazowo po analizie sytuacji.
Wstawił:Adrian Kruba 2024-03-25 13:45:54
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2024-03-25
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2024-03-25