Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji

 

Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji
Bud. A0 B4
ul. prof. St. Pigonia 1
35-310  Rzeszów

 

  Tel. Pokój E-mail
Kierownik
mgr Marek Groń
+48 17 872 10 54 bud. A0 B4, p. 202 [email protected]
z-ca kierownika
mgr inż. Zbigniew Szostek
+48 17 872 10 65 bud. A0 B4, p. 206 [email protected]
mgr Robert Tęcza +48 17 872 10 64 bud. A0 B4, p. 206 [email protected]
mgr inż. Karol Bartnik +48 17 872 10 63 bud. A0 B4, p. 206 [email protected]
mgr inż. Grzegorz Kiecana +48 17 872 14 90 bud. A0 B4, p. 206 [email protected]
mgr inż. Krzysztof Madej +48 17 872 11 73 bud. A0 B4, p. 201 [email protected]
mgr inż. Adrian Kruba +48 17 872 12 68 bud. A0 B4, p. 302 [email protected]

Damian Jamroży

+48 17 872 12 02 bud. A0 B4, p. 201 [email protected]

mgr inż. Wojciech Chwała

+48 17 872 12 50 bud. A0 B4, p. 201 [email protected]
Wstawił:Adrian Kruba 2022-07-26 09:52:30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2022-07-26
Sporządził: 2022-07-26