Ogłoszenia o sprzedaży

Informacje na temat ofert sprzedaży znajdują się pod adresem:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia-o-sprzedazy

Wstawił:Szymon Drozd 2014-04-15 08:37:10
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2014-04-14
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2014-04-14