Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

 

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Rynków Finansowych i Finansów Publicznych w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 09.07.2021


Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Rynków Finansowych i Finansów Publicznych w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 09.07.2021


Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Psychologii Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 01.07.2021


Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 18.06.2021


konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 18.06.2021


Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 18.06.2021


Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Anglistyki w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Kognitywnego Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Termin składania dokumentów: Postępowanie konkursowe zostało unieważnione


Konkurs na stanowisko profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 09.06.2021


Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 09.06.2021


Konkurs na stanowisko profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Myśli Politycznej i Teorii Polityki Instytutu Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 09.06.2021


 

Archiwalne konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich wraz z informacjami o zwycięzcach można znaleźć na stronie głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego pod adresem:

 

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/praca/konkursy/archiwum

Wstawił:Adrian Kruba 2020-09-01 22:10:02
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2021-05-10
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2020-09-29