Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

 

Konkurs na dwa stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Nauk Morfologicznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 27.09.2021


Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie Rolnictwo i Ogrodnictwo w Instytucie Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zakład Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 16.09.2021


Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie Rolnictwo i Ogrodnictwo w Instytucie Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zakład Fizjologii i Biotechnologii Roślin Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 16.09.2021


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Muzyki Rozrywkowej Instytutu Muzyki Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Termin składania dokumentów: 13.09.2021


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Muzyki Rozrywkowej Instytutu Muzyki Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Termin składania dokumentów: 13.09.2021


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Muzyki Rozrywkowej Instytutu Muzyki Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Termin składania dokumentów: 13.09.2021


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Muzyki Rozrywkowej Instytutu Muzyki Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Termin składania dokumentów: 13.09.2021


Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Centrum Dydaktycznym Nauk Techniczno-Przyrodniczych w wymiarze ¾ etatu

Termin składania dokumentów: 06.09.2021


Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w  Centrum Dydaktycznym Nauk Techniczno-Przyrodniczych

Termin składania dokumentów: 06.09.2021


Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Kulturoznawstwa Instytutu Historii Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Termin składania dokumentów: 06.09.2021


Konkurs otwarty na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 02.09.2021


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Pediatrii, w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

Termin składania dokumentów: 06.09.2021


Konkurs otwarty na dwa stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie weterynaria w Instytucie Biologii i Biotechnologii, Katedra Biotechnologii, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 01.09.2021


Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie zootechnika w Instytucie Biologii i Biotechnologii, Katedra Biotechnologii, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 01.09.2021

 

 

 

 

Archiwalne konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich wraz z informacjami o zwycięzcach można znaleźć na stronie głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego pod adresem:

 

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/praca/konkursy/archiwum

Wstawił:Adrian Kruba 2020-09-01 22:10:02
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2021-05-10
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2020-09-29