Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Statut
  Opłaty za usługi edukacyjne
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Prorektorzy
Prorektorzy

Prorektor
ds. Studenckich
i Kształcenia

Dr hab. Wojciech WALAT, prof. UR

tel. 872 10 12
e-mail: prorektordsksztalcenia@ur.edu.pl

Prorektor
ds. Nauki
i Współpracy
z Zagranicą

Prof. dr hab. Marek Koziorowski

tel. 17 872 10 13
e-mail: prorektordsnauki@ur.edu.pl

 

Prorektor
ds. Finansów
i Organizacji

Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR

tel. 872 10 11
e-mail: prorektordsfinansow@ur.edu.pl

Prorektor
ds. Infrastruktury
i Współpracy
z Gospodarką

Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

tel. 872 29 00
e-mail: prorektordsinfrastruktury@ur.edu.pl


Wstawił:Drozd Szymon   2016-09-01 09:30
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-01
Dokument wyświetlono: 34844 razy
[+]