Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Statut
  Opłaty za usługi edukacyjne
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Dziekani
Dziekani

 

Dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego
Prof. dr hab. Czesław Puchalski
 
Dziekan Wydziału Biotechnologii
dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
Dziekan Wydziału Ekonomii
dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR 
Dziekan Wydziału Filologicznego

dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR
 
Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
prof. dr hab. Ołeh Łopuszański
 
Dziekan Wydziału Medycznego
Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur
 
Dziekan Wydziału Muzyki

dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR

Dziekan Wydziału Pedagogicznego
dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR
 
Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego
dr hab. Paweł Grata, prof. UR 
Dziekan Wydziału Sztuki

dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Wojciech Czarny
 

Wstawił:Drozd Szymon   2018-01-11 12:54
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-01-11
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-01-11
Dokument wyświetlono: 71242 razy
[+]