Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Statut
  Opłaty za studia
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Struktura własnościowa
Struktura własnościowa

    Forma własności
  • własność państwowych osób prawnych
    Majątek
    środki trwałe:
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 47.540.593,09
2. budynki, lokale i obiekty 420.925.748,95
3. urządzenia techniczne i maszyny 203.852.616,54
4. środki transportu 748.084,36
5. inne środki trwałe 92.818.530,71
6. Inwentarz żywy 6.394,25
razem: 765.891.967,90
 Stan na 31.12.2016 r.

Wstawił:Drozd Szymon   2017-04-25 14:38
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2017-04-25
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-04-25
Dokument wyświetlono: 22797 razy
[+]