Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Statut
  Opłaty za usługi edukacyjne
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Ogólne
Podstawowe dane

Uniwersytet Rzeszowski

Adres: al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 872 10 00 (centrala)
www.ur.edu.pl
e-mail: info@ur.edu.pl
NIP: 813-32-38-822
REGON: 691560040

Adres ESP Uniwersytetu Rzeszowskiego na Platformie ePUAP: URzeszow/SkrytkaESP

 

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem

bip@ur.edu.pl

 


Wstawił:Madej Krzysztof   2018-10-17 08:55
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-17
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-17
Dokument wyświetlono: 114997 razy
TOP » INFORMACJE » Ogólne
Informacje ogólne

Liczba studentów – stan na 30.11.2017 r. (GUS S-10)
studia stacjonarne 13369     
studia niestacjonarne 3147
Ogółem liczba (studia stacjonarne i niestacjonarne) 16516
Liczba absolwentów – zgodnie z GUS S-10 stan na 30.11.2017 r.
Absolwentów ogółem wykazano: 5323
Absolwentów stacjonarnych: 4339
Absolwentów niestacjonarnych 984

 

Liczba uczestników studiów podyplomowych – stan na 31 grudnia 2017 r. (GUS S-12)
studia podyplomowe 834
studia doktoranckie 372

Wstawił:Madej Krzysztof   2018-11-05 15:08
Sporządził:Małgorzata Smyczek   2018-11-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-11-05
Dokument wyświetlono: 112812 razy
TOP » INFORMACJE » Ogólne
Jednostki

Liczba jednostek - 15.06.2018 r.
Wydziały: 12
Instytuty: 13
Kierunki: 55
Liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopni:
Doktora 7 (w 13 dyscyplinach)
Doktora habilitowanego 3 (w 5 dyscyplinach)

Wstawił:Madej Krzysztof   2018-10-23 07:59
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-23
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-23
Dokument wyświetlono: 62055 razy
TOP » INFORMACJE » Ogólne
Pracownicy

Liczba pracowników:
Stan na 31 grudnia 2017 r.
nauczyciele akademiccy ogółem: 1322
(w tym):
Profesorowie tytularni: 111
Doktorzy habilitowani: 253
Doktorzy: 683
Magistrzy: 275

Wstawił:Madej Krzysztof   2018-09-19 14:47
Sporządził:Krystyna Lorenc   2018-09-19
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-09-19
Dokument wyświetlono: 57412 razy
[+]