Uniwersytet
Rzeszowski
Aleja Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel. + 48 17 872 10 00
tel/fax: + 48 17 872 12 65
NIP: 813-32-38-822
Regon: 691560040
Uniwersytet Rzeszowski

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Rekrutacja
  Statut
  Regulaminy studiów
  Regulamin świadczeń materialnych
  Opłaty za studia
  Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Ogólne
Podstawowe dane

Uniwersytet Rzeszowski

Adres: al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 872 10 00 (centrala)
fax.:+48 17 872 12 65 (centrala)
www.ur.edu.pl
e-mail: info@ur.edu.pl
NIP: 813-32-38-822
REGON: 691560040

 

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem

bip@ur.edu.pl

 


Wstawił:Szczęsny Jan   2015-07-28 13:13
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2015-07-28
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-07-28
Dokument wyświetlono: 72898 razy
TOP » INFORMACJE » Ogólne
Informacje ogólne

Liczba studentów – stan na 30.11.2016 r. (GUS S-10)
studia stacjonarne 13473    
studia niestacjonarne 2939
Ogółem liczba (studia stacjonarne i niestacjonarne) 16412
Liczba absolwentów – zgodnie z GUS S-10 stan na 30.11.2015 r.
Absolwentów ogółem wykazano: 5567
Absolwentów stacjonarnych: 4415
Absolwentów niestacjonarnych 1152

Wstawił:Drozd Szymon   2016-12-21 13:13
Sporządził:Małgorzata Smyczek   2016-12-21
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-12-21
Dokument wyświetlono: 101114 razy
TOP » INFORMACJE » Ogólne
Jednostki

Liczba jednostek- 30.06.2016 r.
Wydziały: 11
Instytuty: 9
Kierunki: 52
Liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopni:
Doktora 6 (w 12 dyscyplinach)
Doktora habilitowanego 3 (w 4 dyscyplinach)

Wstawił:Drozd Szymon   2016-09-19 13:12
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-19
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-19
Dokument wyświetlono: 55597 razy
TOP » INFORMACJE » Ogólne
Liczba uczestników

Liczba uczestników – stan na 31 grudnia 2015 r. (GUS S-12)
studia podyplomowe 1333
studia doktoranckie 392

Wstawił:Szczęsny Jan   2016-03-02 08:07
Sporządził:Małgorzata Smyczek   2016-02-25
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-03-02
Dokument wyświetlono: 28101 razy
TOP » INFORMACJE » Ogólne
Pracownicy

Liczba pracowników:
Stan na 31 grudnia 2015 r.
nauczyciele akademiccy ogółem: 1320
(w tym):
Profesorowie tytularni: 112
Doktorzy habilitowani: 235
Doktorzy: 690
Magistrzy: 283

Wstawił:Szczęsny Jan   2016-01-19 13:49
Sporządził:Krystyna Lorenc   2016-01-19
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-01-19
Dokument wyświetlono: 53566 razy
[+]