Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Programy studiów » . » Wydział Medyczny » Plany studiów
Plany studiów

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA
KIERUNEK: DIETETYKA

 


 

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA
KIERUNEK: DIETETYKA

 


 

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA
KIERUNEK: DIETETYKA

 


 

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA
KIERUNEK: DIETETYKA

 


 

PLAN STUDIÓW
KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Wstawił:Kruba Adrian   2019-01-29 08:36
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-01-29
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-01-29
Dokument wyświetlono: 1982 razy
[+]