Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Programy studiów » . » Wydział Wychowania Fizycznego » Efekty kształcenia
Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW
TURYSTYKA I REKREACJA
STOPIEŃ: I

 


 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW
WYCHOWANIE FIZYCZNE
STOPIEŃ: I

 


 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW
WYCHOWANIE FIZYCZNE
STOPIEŃ: II

 


Uchwała nr 82/01/2017
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
w tekście załączników nr 3 i 4 do Uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR
w sprawie określenia efektów kształcenia
dla kierunków studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego
  Wstawił:Kruba Adrian   2019-01-23 11:55
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-01-23
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-01-23
Dokument wyświetlono: 1534 razy
[+]