Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 29.03.2018 r.
29.03.2018 r.

Z OBRAD SENATU

W marcu posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (29.03.2018 r.) rozpoczęło się od uroczystego wręczenia Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego panu Ludwikowi Borowcowi. L. Borowiec – wieloletni pracownik UR, wcześniej WSP, pracując min. w strukturach, Biura Rektora, Działu Informacji i Promocji, a także jako redaktor Gazety Uniwersyteckiej, przez szereg lat dzielił się swoją wiedzą, umiejętnościami i  doświadczeniem, działając dla dobra społeczności akademickiej.

Następnie w głosowaniu tajnym Senat zaopiniował szereg wniosków o przyznanie pracownikom Uczelni odznaczeń państwowych, medali KEN, a także nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 

Podjęto także uchwałę o nadaniu imienia Profesora Stefana Reczka sali nr 110 w budynku A1 przy ul. Rejtana 16c (wnioskował Wydział Filologiczny).

Ocenę dorobku naukowego kadry UR za 2017 r. przedstawił Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dra hab. Marek Koziorowski. Senat przyjął to sprawozdanie.

Zebrani poparli również projekt zmian w Statucie UR, w części dotyczącej procedur wyborczych.

Pod głosowanie poddano także projekty uchwał w sprawach: warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019, a także zmian w uchwale w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w nadchodzącym roku akademickim.

W sprawach osobowych zaopiniowano wnioski o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego: na Wydziale Biotechnologii dr hab. Anny Lewińskiej oraz na Wydziale Sztuki dr hab. Joanny Janowskiej-Augustyn, dra hab. Pawła Bińczyckiego oraz dra hab. Łukasza Cywickiego. 


 


Wstawił:Madej Krzysztof   2018-04-05 14:22
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-04-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-04-05
Dokument wyświetlono: 3546 razy
[+]