Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Statut
  Opłaty za usługi edukacyjne
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia » Wybór podmiotów do pełnienia funkcji Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu „Kompetencje zamawiane - wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych” (Wydział Medyczny)
Wybór podmiotów do pełnienia funkcji Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu „Kompetencje zamawiane - wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych” (Wydział Medyczny)

 

Uniwersytet Rzeszowski informuje, iż w dniu 3 lutego 2016 r. dokonał wyboru podmiotów do pełnienia funkcji Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu „Kompetencje zamawiane - wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych"  konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15 prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Wybrane podmioty:

1.      COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  Nowe Ogrody  1-6 , 80-803 Gdańsk

2.      Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno

 

 

 


Wstawił:Drozd Szymon   2016-02-05 08:00
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-02-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-02-05
Dokument wyświetlono: 1796 razy
[+]