Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 18.12.2014 r.
18.12.2014 r.

Z OBRAD SENATU

 

Przedświąteczne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się 18 grudnia 2014. Przewodniczył mu JM Rektor prof. dr hab. Aleksandr Bobko.

Zgromadzeni przyjęli korektę planu rzeczowo-finansowego UR na 2014 rok a także prowizorium budżetowe na rok 2015.

Na wniosek prorektora ds. rozwoju podjęto uchwałę w sprawie wdrożenia modeli w systemie zarządzania uczelnią - w ramach realizacji projektu „UR - nowoczesna uczelnia".

            Jednomyślnie poparto także wnioski o utworzenie nowych kierunków studiów:  systemy diagnostyczne w medycynie - studia I stopnia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym oraz dietetyka - studia II stopnia na Wydziale Medycznym.  

            Na zakończenie obrad prof. dr hab. Aleksander Bobko złożył senatorom życzenia świąteczne i podziękował za całoroczną pracę. Następnie zebrani uroczyście połamali się opłatkiem.


Wstawił:Drozd Szymon   2015-01-12 10:37
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2015-01-12
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-01-12
Dokument wyświetlono: 2072 razy
[+]