Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Statut
  Opłaty za studia
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Fotomedycyny i Chemii Fizykalnej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej08.10.2018 14:19

Termin składania dokumentów: 07.11.2018

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Publicznego24.09.2018 09:26

Termin składania dokumentów: 22.10.2018


Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich można znaleźć na stronie głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego pod adresem:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/praca/konkursy


Wstawił:Madej Krzysztof   2018-10-17 09:05
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-17
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-17
Dokument wyświetlono: 8367 razy
[+]