Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Katedrze Fizjoterapii w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR23.01.2020 12:49

Termin składania dokumentów: 17.02.2020

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Finansów i Rachunkowości15.01.2020 15:26

Termin składania dokumentów: 17.02.2020

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Finansów i Rachunkowości15.01.2020 15:10

Termin składania dokumentów: 17.02.2020

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Nauk Fizycznych, Katedrze Badań Materiałowych i Spektroskopowych, w dyscyplinie Nauki fizyczne02.01.2020 09:00

Termin składania dokumentów: 05.02.2020


Archiwalne konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich wraz z informacjami o zwyciężcach można znaleźć na stronie głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego pod adresem:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/praca/konkursy/archiwum


Wstawił:Kruba Adrian   2020-01-23 12:51
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2020-01-23
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2020-01-23
Dokument wyświetlono: 42386 razy
[+]