Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Statut
  Opłaty za usługi edukacyjne
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej04.12.2018 15:01

Termin składania dokumentów: 04.01.2019

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Rachunkowości30.11.2018 11:03

Termin składania dokumentów: 04.01.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Finansów i Rachunkowości30.11.2018 08:37

Termin składania dokumentów: 04.01.2019

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej29.11.2018 15:08

Termin składania dokumentów: 28.12.2018

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej29.11.2018 14:37

Termin składania dokumentów: 28.12.2018


Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii i Teorii Wychowania29.11.2018 13:25

Termin składania dokumentów: 30.12.2018

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zdrowia Publicznego w Instytucie Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu29.11.2018 12:27

Termin składania dokumentów: 28.12.2018

Konkurs na adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Fizjologii i Ekologii Roślin

26.11.2018 15:10

Termin składania dokumentów: 7.01.2019


Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Pielęgniarstwa w Instytucie Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu22.11.2018 08:57

Termin składania dokumentów: 21.12.2018


Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka13.11.2018 11:58

Termin składania dokumentów: 11.12.2018
Archiwalne konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich można znaleźć na stronie głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego pod adresem:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/praca/konkursy/archiwum


Wstawił:Kruba Adrian   2018-12-06 15:03
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-12-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-12-06
Dokument wyświetlono: 9207 razy
[+]