Uniwersytet
Rzeszowski
Aleja Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel. + 48 17 872 10 00
tel/fax: + 48 17 872 12 65
NIP: 813-32-38-822
Regon: 691560040
Uniwersytet Rzeszowski

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Rekrutacja
  Statut
  Regulaminy studiów
  Regulamin świadczeń materialnych
  Opłaty za studia
  Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » OBSŁUGA BIULETYNU » Redakcja
Redakcja

 

Opieka merytoryczna:
Ewa Krzyżanowska - tel. 872-10-26
e-mail:  bip@ur.edu.pl

Opieka techniczna nad serwisem:
Centrum Zarządzania Siecią Komputerową (CZSK)
Jan Szczęsny - tel. 872-10-63
e-mail: najsz@univ.rzeszow.pl


Wstawił:Szczęsny Jan   2013-06-17 14:23
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2013-06-17
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-06-17
Dokument wyświetlono: 7692 razy
[+]