Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Rekrutacja
  Statut
  Regulaminy studiów
  Regulamin świadczeń materialnych
  Opłaty za studia
  Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Zamówienia publiczne
Przetargi i zamówienia publiczne

Wszystkie informacje dotyczące przetargów znajdują się na stronie:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi

 

Informacje na temat przetargów na usługi społeczne i inne szczególne usługi znajdują się na stronie:

http://www.bipus.ur.edu.pl

 

Informacje na temat zapytań ofertowych znajdują się na stronie:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/zapytania-ofertowe


Wstawił:Szczęsny Jan   2018-01-26 09:32
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-01-26
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-01-26
Dokument wyświetlono: 58044 razy
[+]