Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Wydział Pedagogiczny
Wydział Pedagogiczny

Dziekanat Wydziału:
ul. Ks. J. Jałowego 24
35-959 Rzeszów,
tel. +48 17 872 18 05 (do 09)
e-mail: wydzped@ur.edu.pl

Władze wydziału

Dziekan:

 

 

dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR

 

 

Prodziekani

 

 

ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
dr hab. Marta Uberman, prof. UR
dr Aleksandra Mach

 

 

Strona wydziału
http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczny/wladze-wydzialu


Wstawił:Drozd Szymon 2016-09-19 08:56
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-19
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-19
Stronę obejrzano: 37864 razy
[+]