Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

na kadencję 2016-2020

 

 

 

Rektor

 1. Prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

Prorektorzy

 1. Prof. dr hab. Marek Koziorowski
 2. Dr hab. Wojciech Walat, prof. UR
 3. Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR
 4. Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

 

Wydział Biologiczno-Rolniczy

 1. Dr hab. inż. Czesław Puchalski, prof. UR (dziekan)
 2. Prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
 3. Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
 4. Dr inż. Grażyna Gajdek
 5. Stud. –

 

Wydział Ekonomii

 1. Dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR (dziekan)
 2. Dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
 3. Dr inż. Bogdan Wierzbiński
 4. Stud. –

 

Wydział Filologiczny

 1. Dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR (dziekan)
 2. Dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
 3. Dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
 4. Dr Małgorzata Dziedzic
 5. Stud. –

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 1. Prof. dr hab. Ołeh Łopuszański (dziekan)
 2. Dr hab. Jan Bazan, prof. UR
 3. Dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
 4. Dr Anna Szpila
 5. Stud. –

 

Wydział Medyczny

 1. Dr hab. Artur Mazur, prof. UR (dziekan)
 2. Dr hab. Maciej Machaczka, prof. UR
 3. Prof. dr hab. Sławomir Snela
 4. Dr Grzegorz Magoń
 5. Stud. –

Wydział Muzyki

 1. Dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR (dziekan)
 2. Dr hab. Leszek Suszycki, prof. UR
 3. Dr Tomasz Zając
 4. Stud. –

 

Wydział Pedagogiczny

 1. Dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR (dziekan)
 2. Ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
 3. Dr Aleksandra Mach
 4. Stud. –

 

Wydział Prawa  i Administracji 

 1. Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR (dziekan)
 2. Dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
 3. Dr Marcin Niemczyk
 4. Stud. –

 

Wydział Socjologiczno-Historyczny

 1. Dr hab. Paweł Grata, prof. UR (dziekan)
 2. Prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
 3. Dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. UR
 4. Dr Katarzyna Trybała-Zawiślak
 5. Stud. –

 

Wydział Sztuki

 1. Dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR (dziekan)
 2. Prof. dr hab. Stanisław Górecki
 3. Dr hab. Józef J. Kierski, prof. UR
 4. Dr Anna Steliga
 5. Stud.-

 

Wydział Wychowania  Fizycznego

 1. Prof. dr hab. Wojciech Czarny (dziekan)
 2. Dr hab. Paweł Król, prof. UR
 3. Dr Wojciech Bajorek
 4. Stud. –

 

Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych:

 1. Dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR (dyrektor)
 2. Dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. UR
 3. Dr Magdalena Duda
 4. Stud. –

 

Przedstawiciel doktorantów

 1. Mgr Jakub Łojczyk

 

Nauczyciele jednostek pozawydziałowych

 1. Dr Sławomir Schultis

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 1. Mgr Kinga Bieniasz
 2. Mieczysław Piekarz
 3. Halina Tomaszek

 

 

Uczestnicy posiedzeń z głosem doradczym

Mgr inż. Jarosław Szlęzak – Kanclerz UR
Mgr Marzena Filipek – Kwestor UR
Dr Bożena Jaskowska – Dyrektor Biblioteki UR
Dr inż. Jan Buczek – NSZZ „Solidarność” UR
Mgr Bogusław Berdel – Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

 

Stali goście Senatu

Prof. dr hab. Aleksander Bobko
Prof. dr hab. Stanisław Uliasz
Mgr Bożena Kot – audytor
Dr Mateusz Hołojuch – Dyrektor Wydawnictwa
Mgr Judyta Rebizant  –  Przewodnicząca Samorządu Doktorantów
Karolina Sobala – Przewodnicząca Samorządu Studentów

 


Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

na kadencję 2012-2016

(czerwiec 2016 r.)

 

 

p.o. Rektor

1. Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK

 

Prorektorzy

2. Dr hab. inż. prof. UR Czesław PUCHALSKI

3. Dr hab. prof. UR Wojciech WALAT

 

Wydział Biologiczno-Rolniczy

4. Dr hab. inż. prof. UR Zbigniew CZERNIAKOWSKI

5. Prof. dr hab. inż. Dorota BOBRECKA-JAMRO

6. Prof. dr hab. Maria DROBA

7. Dr inż. Grażyna GAJDEK

8. Stud. Karolina MATERNIA

 

Wydział Ekonomii

9. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ

10. Dr hab. prof. UR Jerzy KITOWSKI

11. Dr inż. Colin HALES

12. Stud. Paulina ZWIERZYŃSKA

 

Wydział Filologiczny

13. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG

14. Prof. dr hab. Kazimierz OŻÓG

15. Prof. dr hab. Kazimierz PRUS

16. Dr Jan WOLSKI

17. Stud. Karolina SOBALA – Przewodnicząca Samorządu Studentów UR

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

18. Prof. dr hab. Ołeh ŁOPUSZAŃSKI

19. Dr hab. prof. UR Piotr GRONKOWSKI

20. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA

21. Dr Stanisław ADAMIAK

22. Stud. Kamil TROJNAR

 

Wydział Medyczny

23. Dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR

24. Dr hab. n. med. prof. UR Bartosz KORCZOWSKI

25. Dr hab. n. med. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI

26. Dr Grzegorz MAGOŃ

27. Stud. Damian STORJNY

 

Wydział Muzyki

28. Dr hab. prof. UR Mirosław DYMON

29. Dr hab. prof. UR Olga POPOWICZ

30. Dr Marzena LUBOWIECKA

31. Stud. Klaudia MAJDOSZ

 

Wydział Pedagogiczny

32. Dr hab. prof. UR Ryszard PĘCZKOWSKI

33. Ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO

34. Dr Anna BATIUK

35. Stud. Paulina NGUYEN QUANG

 

Wydział Prawa i Administracji

36. Prof. dr hab. Stanisław SAGAN

37. Ks. dr hab. prof. UR Władysław WLAŹLAK

38. Dr Marcin NIEMCZYK

39. Stud. Katarzyna SKÓRA

 

Wydział Socjologiczno-Historyczny

40. Prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI

41. Dr hab. prof. UR Agnieszka PAWŁOWSKA

42. Dr hab. prof. UR Paweł SIERŻĘGA

43. Dr Krzysztof PIRÓG

44. Stud. Dominik BORATYN

 

Wydział Sztuki

45. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI

46. Prof. dr hab. Tadeusz BORUTA

47. Dr hab. prof. UR Dorota SANKOWSKA

48. Dr Anna STELIGA

49. Stud. Marta MAZURAK

 

Wydział Wychowania Fizycznego

50. Prof. dr hab. Wojciech CZARNY

51. Dr hab. prof. UR Stanisław CIESZKOWSKI

52. (wakat)

53. Stud. Mateusz RYZNAR

 

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

54. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI

55. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO

56. Dr hab. Magdalena DUDA

57. Stud. Lena MAJCHROWICZ

 

Przedstawiciel doktorantów

58. Mgr Jakub ŁOJCZYK

 

Nauczyciele jednostek pozawydziałowych

59. Dr Sławomir SCHULTIS

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

60.Mgr Jerzy NOWAK

61. Mgr Mieczysław PIEKARZ

62. Halina TOMASZEK

 

Uczestnicy posiedzeń z głosem doradczym

Mgr inż. Jarosław SZLĘZAK – Kanclerz UR

Mgr Marzena FILIPEK – Kwestor UR

Dr Bożena JASKOWSKA – Dyrektor Biblioteki UR

Dr inż. Jan BUCZEK - przewodniczący NSZZ "Solidarność" UR

Mgr Bogusław BERDEL - przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Stali goście Senatu

Mgr Bożena KOT - audytor

Dr Mateusz HOŁOJUCH - Dyrektor Wydawnictwa

Mgr Judyta REBIZANT - Przewodnicząca Rady Doktorantów

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2016-08-30 08:59
Sporządził:Małgorzata Dworak   2016-08-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-08-30
Stronę obejrzano: 175725 razy
[+]