Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Zamówienia publiczne » Usługi (nieaktualne - proszę użyć odnośnika powyżej)
ZP/UR/66/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

ZP/UR/66/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na „Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla uczestników konferencji pt. „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” organizowanej w dniu w dniach 21.09.2016r. – 24.09.2016 na Wydziale Ekonomii UR ul. Ćwiklińskiej 2, Rzeszów wraz z obsługą wynikającą z realizacji zamówienia”

Termin składania ofert upływa dnia 19.08.2016r. godz. 10:00

Formularz oferty- zał. 1 do ogłoszenia

Projekt umowy- zał. nr 2 do ogłoszenia

Zamówienie publiczne na usługi społeczne

Protokół z otwarcia ofert

 

Uniwersytet Rzeszowski informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na ogłoszenie na usługi społeczne nr ZP/UR/66/2016 z dnia 24.08.2016 r. na Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla uczestników konferencji pt. „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” organizowanej w dniu w dniach 21.09.2016r. – 24.09.2016 na Wydziale Ekonomii UR ul. Ćwiklińskiej 2, Rzeszów wraz z obsługą wynikającą z realizacji zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Alicja Furtak „Smak i Styl”, ul. Twardowskiego 23/35, 35-302 Rzeszów z którą zamawiający zawarł umowę w dniu 26.08.2016r. 


Wstawił:Szczęsny Jan 2016-08-29 13:10
Sporządził:Eugeniusz Niżnik   2016-08-29
Zatwierdził:Eugeniusz Niżnik   2016-08-29
Stronę obejrzano: 2522 razy
[+]