Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 28.04.2016 r.
28.04.2016 r.

Z OBRAD SENATU

 

 

Kwietniowe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (28 kwietnia), 38 w bieżącej kadencji, poprowadził prof. dr hab. Sylwester Czopek, p.o. Rektor.

Rozpoczął je od przekazania aktu mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego UR prof. dr. hab. Wojciechowi Czarnemu.

            W dalszej części procedowany był wniosek kolegium rektorskiego o nadanie profesorowi Christianowi Lübke, wybitnemu mediewiście, cenionemu za zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i ścisłe współdziałanie z UR, tytułu Honorowego Profesora naszej Uczelni. Uroczystość honorująca osobę Profesora wpisze się w obchody tegorocznego Święta Uniwersytetu.

W części spraw dydaktycznych podjęto, m.in., uchwały w sprawach: utworzenia studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku lingwistyka stosowana; limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017; utworzenia studiów podyplomowych audyt wewnętrzny,  a także w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017.

Zatwierdzono ponadto zmiany w składzie osobowym Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego, a w sprawach osobowych pozytywnie zaopiniowano wnioski: Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Kazimierza Szmyda na stanowisku profesora zwyczajnego oraz dra hab. prof. UR Ryszarda Pęczkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a także, na stanowisku profesora nadzwyczajnego, dra hab. Leszka Pawlikowicza (wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji).

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2016-05-05 13:26
Sporządził:Małgorzata Dworak   2016-05-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-05-05
Stronę obejrzano: 1765 razy
[+]