Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2016
UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2016

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 stycznia 2016 roku

 

 1. Uchwała nr 579/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku praca socjalna.
 2. Uchwała nr 580/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku praca socjalna.
 3. Uchwała nr 581/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 474/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2016/2017.
 4. Uchwała nr 582/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów podyplomowych enologia.
 5. Uchwała nr 583/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Muzyki studiów podyplomowych muzyka XX i XXI wieku.
 6. Uchwała nr 584/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 437/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 7. Uchwała nr 585/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 84/02/2013 Senatu UR w sprawie uruchomienia studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria materiałowa.
 8. Uchwała nr 586/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 9. Uchwała nr 587/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 10. Uchwała nr 588/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 11. Uchwała nr 589/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Pavola Štekauera na stanowisku profesora zwyczajnego.
 12. Uchwała nr 590/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Krystyny Mihułki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 591/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. inż. Wiesława Wajsa na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 14. Uchwała nr 592/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Wiesława Urbanowicza na stanowisku profesora zwyczajnego.
 15. Uchwała nr 593/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych o zatrudnienie dra hab. Macieja Wnuka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 16. Uchwała nr 594/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dr hab. Anny Barwińskiej-Małajowicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 25 lutego 2016 roku

 

 1. Uchwała nr 595/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie likwidacji, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, studiów podyplomowych edukacja dla bezpieczeństwa.
 2. Uchwała nr 596/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2015/2016, zmieniająca Uchwałę nr 555/11/2015 Senatu UR z dnia 26 listopada 2015 r.
 3. Uchwała nr 597/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 1 do Uchwały nr 286/03/2014 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku muzeologia, studia I stopnia o profilu praktycznym.
 4. Uchwała nr 598/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 1 do Uchwały nr 288/03/2014 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku muzeologia, studia II stopnia o profilu praktycznym
 5. Uchwała nr 599/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury prof. dra hab. Marka Koziorowskiego do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 6. Uchwała nr 600/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury dra hab. prof. UR Macieja Wnuka do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 7. Uchwała nr 601/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie prof. dr hab. Marii Droby na stanowisku profesora zwyczajnego.
 8. Uchwała nr 602/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dra hab. Włodzimierza Sybirnego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 9. Uchwała nr 603/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie dr hab. Jolanty Lenart na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 31 marca 2016 roku

 

 1. Uchwała nr 604/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie służebności drogi koniecznej.
 2. Uchwała nr 605/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.
 3. Uchwała nr 606/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 4. Uchwała nr 607/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr hab. Anny Golonki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 5. Uchwała nr 608/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Eugeniusza Moczuka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 6. Uchwała nr 609/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Arkadiusza Tuziaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 7. Uchwała nr 610/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Wojciecha Czarnego na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 kwietnia 2016 roku

 

 1. Uchwała nr 611/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017.
 2. Uchwała nr 612/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku lingwistyka stosowana, studia I stopnia, licencjackie, o profilu ogólnoakademickim.
 3. Uchwała nr 613/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana.
 4. Uchwała nr 614/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca załącznik nr 1 do Uchwały nr 474/04/2015 Senatu UR z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2016/2017.
 5. Uchwała nr 615/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017.
 6. Uchwała nr 616/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Ekonomii, studiów podyplomowych audyt wewnętrzny.
 7. Uchwała nr 617/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 391/10/2014 Senatu UR z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uruchomienia, na Wydziale Ekonomii, studiów podyplomowych akredytowany coach.
 8. Uchwała nr 618/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku fizjoterapia, studia pierwszego i drugiego stopnia, do wymagań określonych w art. 11 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 9. Uchwała nr 619/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Profesorowi Christianowi Lübke tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10. Uchwała nr 620/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Uchwała nr 621/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Kazimierza Szmyda na stanowisku profesora zwyczajnego.
 12. Uchwała nr 622/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Ryszarda Pęczkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 623/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Leszka Pawlikowicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Wstawił:Drozd Szymon 2016-05-05 13:24
Sporządził:Małgorzata Dworak   2016-05-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-05-05
Stronę obejrzano: 11791 razy
[+]