Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 31.03.2016 r.
31.03.2016 r.

Z OBRAD SENATU

 

 

Wręczeniem aktu mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego pani prof. dr hab. Marii Drobie rozpoczęło się kolejne, 37 w tej kadencji zwyczajne posiedzenie Senatu (31 marca br.).

W kolejnej części, w głosowaniach tajnych opiniowane były wnioski: o odznaczenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nowe zatrudnienia: prof. dra hab. Wojciecha Czarnego (na stanowisku profesora zwyczajnego) oraz dr hab. Anny Golonki, dra hab. Eugeniusza Moczuka i dra hab. Arkadiusza Tuziaka (na stanowisku profesora nadzwyczajnego). Wszystkie wnioski uzyskały aprobatę senatorów.

Ze sprawozdaniem na temat działalności naukowej w UR w roku 2015 wystąpił p.o. Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Senatorowie mieli także sposobność obejrzenia prezentacji na temat funkcjonowania Centrum Języków Obcych oraz misji i celów realizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2016-04-11 12:55
Sporządził:Małgorzata Dworak   2016-04-11
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-04-11
Stronę obejrzano: 1651 razy
[+]