Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 25.02.2015 r.
25.02.2015 r.

Z OBRAD SENATU

 

Kolejne w bieżącej kadencji, 36 zwyczajne posiedzenie Senatu obyło się w dniu 25 lutego. Przewodniczący obrad Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek rozpoczął je wręczeniem aktu mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego panu prof. dr. hab. Pavlowi Štekauerowi.

W pierwszym głosowaniu opiniowane były wnioski rad wydziałów dotyczące spraw kadrowych: zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Marii Droby (na Wydziale Biologiczno Rolniczym) oraz na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. Jolanty Lenart (na Wydziale Pedagogicznym) oraz dra hab. Włodzimierza Sybirnego (na Wydziale Biologiczno-Rolniczym).

Jednogłośne poparcie Senatu uzyskały wnioski o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: prof. dr. hab. Markowi Koziorowskiemu (za osiągnięcia organizacyjne oraz działania, które znacząco wpłynęły na poprawę jakości badań naukowych i prac rozwojowych w uczelni, skutkujące podwyższeniem kategorii naukowej jednostki) oraz dr. hab. prof. UR Maciejowi Wnukowi (za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, specjalność – genetyka molekularna).

Zebrani zapoznali się także z informacjami na temat współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2015 r. (sprawozdanie prof. dra hab. Sylwestra Czopka) oraz realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (sprawozdanie dra hab. prof. UR Czesława Puchalskiego).

W kwestiach dydaktycznych podjęte zostały m.in. uchwały: w sprawie likwidacji, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, studiów podyplomowych edukacja dla bezpieczeństwa,  a także limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2015/2016 (zmiany w Uchwale nr 555/11/2015 Senatu UR z dnia 26 listopada 2015 r.).

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2016-03-03 15:11
Sporządził:Małgorzata Dworak   2016-03-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-03-03
Stronę obejrzano: 1714 razy
[+]